Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 5 z 13

Původní křtinské kostely v poslední čtvrtině 17. století - výřez z rytiny Filipa Kiliána (fotografie 5 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 5