en-U PŘÍSPĚVKY 2009 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2009

Svatohubertská mše - neděle 8. listopadu

Doručeno dne:
16. listopadu 2009
Autor:
Markéta Látalová
Farnost/místo:
Břest
Text zprávy:
Každým rokem jezdíme s naší rodinou na podzim do Křtin a to buď na dušičkovou nebo na hubertskou pouť. Letos jsme se rozhodli pro hubertskou pouť. Už dlouho před termínem se těšíme na samotnou cestu autem. Pocházíme s Hané, kde lesy nemáme, proto už cesta od Vyškova, během které jsou vidět lesy malované podzimními barvami, je pro nás obrovský zážitek.
Letos tento zážitek byl umocněn ještě nádherným počasím, kdy se sluníčko odráželo na lesknoucích se listech od předchozích dešťů. Hubertská pouť je oslavou myslivců a ve Křtinách obzvlášť, protože zde sídlí lesní škola. A ta připravila, jako každým rokem, pouť na jedničku. Již z dálky u vchodu do ambitů byla cítit libá vůně čerstvě natrhaného jehličí, kterým byl nádherně vyzdoben nejen kostel, ale i ambity, vstupy apod. Všude stály myslivci ve svátečních uniformách, byla přichystaná nosítka se zastřeleným jelenem. Vstoupili jsme do kostela a byli jsme překvapení velkým množstvím lidí připravených na mši svatou. Mši svatou sloužil P. Prnka, který hned v úvodu přivítal vzácné hosty, všechny nás povzbudil a promluvil v poutavém kázání. Průběh mše okrášlil pěvecký sbor a hudebníci pomocí lesních rohů a krásně zazpívané Ave Maria zpěvačkou na kůru. Na závěr se posvětila velmi pěkně provedená kovová socha sv. Huberta. V poledne pak byla možnost poslechu nejen koncertu lesních rohů v ambitech, ale i zvonohry.
Na hubertské pouti jsme byli několikrát, letos se nám ale zdálo, že na mši svaté bylo nejvíce poutníků. Jeden náš rodinný známý je myslivec a vůbec milovník myslivosti, jezdí každým rokem nejen na pouť do Křtin, ale také na sv. Hostýn, do Dubu nad Moravou a tak může srovnávat. Pouť ve Křtinách se mu ale jeví nejen jako "pouť", ale také jako velký kulturní zážitek. Tento pocit máme i my. Pán Bůh zaplať všem, kteří se na přípravě podílejí!

nahoru

Svatohubertská mše - neděle 8. listopadu

Doručeno dne:
12. listopadu 2009
Autor:
Manželé Rozlívkovi
Farnost/místo:
Rájec
Text zprávy:
Pane Bože, děkuji Ti za všechno, i za to, že jsi mi vnuknul myšlenku přerušit moje lázeňské léčení v Luhačovicích, které jsem opustila se svolením lékařů o dva dny dříve, abych se mohla zúčastnit svatohubertské mše svaté ve Křtinách. Tímto bych si dovolila popsat alespoň zčásti její průběh.
Konečně jsme se po našem putování vlakem a autobusem ocitli s manželem před kostelem Jména Panny Marie ve Křtinách. Parkoviště i přilehlá místa byla přeplněna autobusy, osobními auty a lidmi, kteří se doslova prodírali do chrámu Páně.
Právě jsme byli svědky, jak lesní pracovníci v parádních uniformách nesli na nosítkách do kostela zastřeleného jelena, ozdobeného smrkovými větvemi. Dalo jim to dost práce kvůli velikému paroží na jeho hlavě a také jeho obrovskému tělu.
Konečně! Chrám byl přeplněn lidmi, věřícími i nevěřícími. Taktéž zástupci vedení městyse Křtin, několika představiteli české politické scény a zástupci spřátelených lesnických organizací a vysokých škol ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Španělska a Ruska. Byla jsem nesmírně šťastná, že to vše vidím na vlastní oči a děkovala za to, že jsem našla i místo pro sebe k sezení. Můj manžel se mi v tom obrovském davu ztratil, protože měl na starosti fotografovat tu nádheru a veškeré dění v kostele.
Začala mše svatá. Do chrámu vstupoval za zvuků lesních rohů pan děkan P. Tomáš Prnka s celým svým doprovodem a významnými hosty a za nimi nosiči s jelenem na nosítkách. Mráz mi šel po zádech. Všichni lidé stáli a sledovali průvod, provázený hudbou sboru trubačů. Pan děkan P. Prnka se ujal slova, přivítal všechny přítomné a zahájil obřad mše svaté. Potom se odebral na kazatelnu, aby pronesl slavnostní kázání.
Nevím, co bychom si bez našeho milovaného kněze počali. Toho řídil sám Bůh Duchem svatým. V duchu jsem si říkala: chudáci lidé, kteří v Boha nevěří, nechají si mezi prsty projít takové bohatství bez užitku a nechávají se v tomto tak pochybném a složitém světě strhnout k radovánkám všeho druhu a k hříchům.
Nastal čas svatého přijímání, ke kterému hrály varhany a zpívaly pěvkyně brněnské konzervatoře píseň Ave Maria. Po jejich zpěvu se opět rozezněly zvuky lesních rohů. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi a daruj nám pokoj! Po svatém přijímání pokračovala mše svatá modlitbou a bylo nám všem uděleno požehnání panem děkanem P. Prnkou. Následovalo poděkování za účast na tomto obřadu.
Také za sebe, manžela a ostatní patří díky všem účinkujícím. Zaměstnancům lesního podniku ve Křtinách, trubačům lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně, sólistkám na varhany, za nádherný zpěv Ivaně Pavlů a Petře Andrlové, posluchačkám konzervatoře v Brně. Ale největší díky za celé organizování, celebrování mše svaté, slavnostní kázání a za dar svatého přijímání patří našemu drahému panu děkanovi P. Tomáši Prnkovi.

nahoru

První jarní pouť - sobota a neděle 23. a 24. května

Doručeno dne:
16. listopadu 2009
Autor:
Markéta Látalová
Farnost/místo:
Břest
Text zprávy:
Po mnoho letech - naposled po druhé světové válce a pak v šedesátých letech, kdy šli dva muži - pan Motal a Michalčík, šlo pouť do Křtin 12 poutníků už z Břestu pěšky. Trasa se plánovala dlouho dopředu, přemýšlelo se kudy, aby se nešlo velkým provozem na cestách a jak říká heslo P. Peňáze " Neudělat ani krok navíc". Někteří nad naším plánem nevěřícně kroutili hlavou a považovali nás tak trochu za blázny. Ale to sami netušili, o jak krásný zážitek, atmosféru, odpočinek na duši, procházku krásnou přírodou, poli a vesnicemi přišli! A starost, že to bude fyzicky náročné, byla zcela zbytečná - putovat kusem naší rovinaté Hané je spíše příjemnou vycházkou. Náš zážitek byl tímto ještě více umocněn a cesta ulehčena příjemným počasím - nezmokli jsme, po celou dobu pofukoval příjemný, jemný větřík.
Pouť tedy začínala ve čtvrtek 21. 5. 2009 v 7.00 hod. v Břestě u sochy P. Marie Lurdské krátkou modlitbou a pak se šlo do Chropyně tzv. kapitánkou, lesem do Kojetína, kde jsme se občerstvili kávou. Dále jsme pokračovali na Měrovice, Němčice nad Hanou, tam jsme v jedné restauraci poobědvali, odtud na Víceměřice, Dřevnovice, Chvalkovice, Ivanovice na Hané, kde se v místním motorestu přespalo. Večer jsme se v 18.00 hod. účastnili mše svaté v místním kostelíku, v kterém nás místní pan farář velmi srdečně přivítal a večer jsme chvíli poseděli v salonku motorestu a popovídali si, plánovali trasu a časový rozvrh na příští den. Ráno se šlo přes Topolany cyklostezkou do Vyškova. Ve Vyškově jsme všichni byli překvapeni krásným, útulným a upraveným náměstím a v jedné cukrárně jsme si dali kávu a zákusek, šli se podívat do kostela a vydali se přes Kašperský Dvůr, Drnovice do Lulče. Tam jsme poobědvali a šli čekat k vlaku na ostatní poutníky. Od nádraží nás vycházelo celkem 77. Lesem jsme šli do Račic, kde jsme měli v jejich zámecké kapli večerní mši svatou. Během "šlapání do kopečku" ke kapli se strhl silný vítr, všichni jsme vzali "nohy na ramena" - děti, muzikanti, dospělí a utíkali jsme se honem ukrýt před deštěm. Přesně za zaklapnutím dveří za posledním poutníkem se strhl prudký liják. To jsme to krásně stihli! Po ukončení mše svaté na nás čekalo venku slunné počasí. Až po cestě zpět domů jsme zjistili, jak prudká bouře a silný vítr se přes Račice přehnal. Na třech domech byla poničená střecha a dokonce byly i spadlé tašky na zemi. Pán Bůh zaplať, že jsme tomu utekli! Večer jsme si odpočinuli v místním hotelu, někteří v obydlí svých domácích a mládež poprvé v chatkách v Pístovicích u rybníku.
Ráno se tradičně v 5.30 hod. odcházelo směrem ke Křtinám. V letošním roce, jsme po pravdě řečeno, netrpělivě čekali, jaké to bude, když nás po tolika letech bude vítat jiný kněz. Ale to by nebyl P. Peňáz, aby nás opět všechny nepřevezl. Vítal nás svým jiným, trefným heslem: "Klobouk a hůl, chleba a sůl". Kolem oltáře nás pak přešlo 247. Po odpolední křížové cestě následovalo rozloučení v kapli sv. Anny. Loučil se s námi tradičně svým úsměvem, elánem, milými slovy P. Prnka spolu s P. Peňázem.
V neděli ráno po mši svaté v 8.30 hod. jsme v počtu 67 poutníků vycházeli ze Křtin. Na zpáteční cestě se nám však přihodila jedna nemilá zkušenost. Do doprovodného, odstaveného vozidla (stálo kousek od zkratky sjeté na polní cestu) se dostal zloděj. Po počátečním zděšení jsme zjistili, že se naštěstí neztratilo tolik, jak to původně vypadalo. Některá zavazadla se našla v lese celá rozházená, ale nic z jejich obsahu nebylo odcizeno. Ztratila se kytara, menší hotovost, MP3 přehrávač a nějaké drobnosti. Naštěstí se však nikomu nic nestalo a to je nejdůležitější. Na odcizené věci jsme se složili a alespoň tak nahradili poškozeným škodu. V Račicích se v hotelu poobědvalo a vlakem z Lulče jsme jeli domů. V příštím roce půjdeme z Břestu znovu pěšky. Jak říká další moudré heslo P. Peňáze: "Nebudeme-li prošlapávat cesty, zarostou a ti, co přijdou po nás, nebudou vědět, kudy dál".

nahoru

Hasičská pouť - neděle 26. dubna

Doručeno dne:
4. června 2009
Autor:
Ing.Vladimír Kalivoda
Farnost/místo:
starosta obce Kanice
Text zprávy:
Již tradičně se s blížícím svátkem patrona hasičů, sv. Floriána, konala Hasičská pouť ve Křtinách. Osmým rokem, kdy se pouť ve Křtinách pořádá, se na slavnost sjeli hasiči z mnoha míst Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina. Zaregistrováno bylo 587 hasičů ze 49 sborů, avšak víme i o mnohých hasičích, kteří přijeli jen na podívanou.
Od rána svítilo sluníčko a přítomným asi sedmi stům divákům, všech věkových kategorií, se ten den dostalo nevšedního zážitku. Nejprve dobrovolní hasiči ve stejnokrojích předvedli v průvodu svou techniku od historické po současnou. Diváci ocenili disciplínu a upravenost našich bratrů i sester, pozornost byla věnována i naší drobotině, mladým hasičům, kterých letos bylo poměrně dost. Čelo průvodu, dlouhého více jak kilometr, vedla krojovaná dechová hudba Bivojanka z Jedovnic společně s děvčaty z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova. Následovala slavnostní mše, při které páter Tomáš Prnka a páter Jan Peňáz vyzvedli účinnou pomoc hasičů při mimořádných událostech i v běžném životě a vzpomenuli patrona hasičů sv. Floriána. Po mši přišly na řadu očekávané ukázky činnosti hasičů a diváci ocenili potleskem nejprve historické družstvo SDH Kanice, které předvedlo hašení požáru jednoduchými historickými prostředky i koněspřežní stříkačkou vyrobenou firmou R.A.Smékal v roce 1892. Dále diváci i dospělí hasiči ocenili netradiční štafetu mladých hasičů z SDH Tvarožná a Bukovina. Stříkání se džberovkou uměli jako staří hasiči. Vyvrcholením byla jako v předchozích létech ukázka práce profi hasičů z Brna a z Pozořic. Letos byla připravena ukázka záchrany osob z výšky pomocí plošiny s rukávcem. Tato ukázka byla poučná i pro dobrovolné hasiče ze Spillernu z Dolního Rakouska, kteří dali letošní akci punc mezinárodní. Novinkou byla letošní posila stánků s občerstvením o dvě polní kuchyně z SDH Sivice a Kanice s nabídkou cigárky z udírny či guláše.
Koněspřežní a ruční stříkačky byly vystaveny k prohlídce před budovou úřadu městyse Křtiny a jako každoročně zde byla také expozice modrých nadzemních hydrantů firmy HAWLE ARMATURY, a.s., která poutala pozornost hasičů.
Odpoledne se hasiči i další návštěvníci poutního místa ve Křtinách rozjížděli do svých domovů s dobrým pocitem, že byli přítomni na této přitažlivé a atraktivní akci, jedné z největších hasičských slavností v Jihomoravském kraji.
Veškeré náklady byly hrazeny z příspěvků od sponzorů a patří jim za to dík. Jmenovitě pomohli : generální sponzor energetická společnost E.ON Česká republika, a.s., dále pak HAWLE ARMATURY, s.r.o., SVÍTIL PLUS s.r.o., Korekt Holding, Zemako, s.r.o., Červinka,s.r.o., Komfort,a.s., Pavel Čáslava - Čáslava stav, poslanec Parlamentu ČR Ladislav Šustr (KDU-ČSL), Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus a společnost JASO Střelice.
Poslední dubnovou neděli v příštím roce opět nashledanou.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017