en-U AKTIVITY | FARNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

AKTIVITY

Farní sportování

Čas:
každé úterý od 19:00 hod.
Místo:
školní tělocvična

Zveme malé i velké, hráče i diváky.


Dětská Modlitební Skupina

...Kdo zpívá, dvakrát se modlí...

Čas:
každý pátek od 17:00 do 17:55 hod.
Místo:
zimní kaple za hlavním oltářem
Program:
17:00 - modlitba dětí před svatostánkem
17:15 - zkouška písní a žalmů, které zazpíváme při mši
17:55 - duchovní příprava na mši svatou
18:00 - účast dětí na mši za hudebního doprovodu

Každý první pátek v měsíci, po mši svaté, se scházíme na faře, kde si hrajeme, tvoříme a soutěžíme.

Toto společenství má ve farnosti na starosti:
Jana Magulová
mobil: 607 120 793, mail: janamfaustina@gmail.comModlitby matek

Skupinka modliteb matek ve Křtinách vznikla na začátku února 2011.
Scházíme se každé pondělí od 18:15 hod. v zimní kapli a skupinka trvá přibližně 1 - 1.5 hodiny.
Při našich setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbě a modlíme se za svoje děti a vnuky. Během setkání odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do košíčku k patě kříže, abychom je nabídly do Ježíšovy péče. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno.

Co je u všech skupinek stejné:
Vždy prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání, za ochranu před vším zlem, za odpuštění, abychom byli v jednotě (jedno srdce jedna mysl).
Chválíme Boha písněmi a modlitbami.
Prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí "Modlitby matek".
Čteme z písma svatého.
Děkujeme Bohu za dar mateřství.
Vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče.

Modlitby zakončíme rodičovským požehnáním. Jsme Pánu Bohu vděčné, že si nás tímto způsobem k sobě volá.

Kontakt - v případě zájmu - na toto společenství ve farnosti:
Kristýna Vandasová, tel: 776 207 423

Více informací a nový zpravodaj modliteb matek naleznete na: www.modlitbymatek.cz.Modlitby otců

Skupinka modliteb otců ve Křtinách vznikla na začátku března 2012.
Od roku 2013 se nově scházíme každé pondělí již od 18:15 hod. v kostele a skupinka trvá přibližně 1 - 1.5 hodiny.

Několik základních bodů:
V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu.
Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány.
Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny - manželky a děti.
Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry.

Modlitby zakončíme rodičovským požehnáním.

Kontakt - v případě zájmu - na toto společenství ve farnosti:
Pavel Vandas, mobil: 602 248 110, mail: tvrz@vlcetin.com

Více informací a nový zpravodaj modliteb matek naleznete na: www.modlitbyotcu.cz.Manželské spolčo

Náplň:
na začátku jsou modlitby chval, díků a proseb, prokládané písničkami
pak hovoříme na jakékoli téma, ke kterému přejdeme - převážně o vztazích v rodinách, výchově dětí
zamyšlení nad úryvky z Písma
věnujeme se také problematice duchovního života
Čas a termín:
od 16:00 do cca 19:00 hod.; vždy čtvrtou neděli v měsíci

Zájemci obdrží e-mailem info o tom, u koho bude nejbližší setkání. Vždy se střídáme podle dispozic jednotlivých rodin. Struktura setkání není pevně daná, vycházíme ze zkušeností z jiných společenství. Doposud jsme navštěvovali, a budeme i nadále, spolčo "přeshraniční", tzn. Křtiny, Bukovinka, Pozořice až Viničné Šumice. Pro zájem dalších manželů jsme založili nové spolčo blíže Křtinám, neboť bychom se už nikam nevešli.

Kontakt - v případě zájmu - na toto společenství ve farnosti:
Pavel Vandas, mobil: 602 248 110, e-mail: tvrz@vlcetin.com

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017