en-U FARNOST KŘTINY 2008 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FARNOST KŘTINY 2008

Vánoce ve Křtinách

Neděle 21. prosince 2008

 • V neděli 21. prosince bude v 17 hodin Živý Betlém a před ním nám naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme.
 • Zároveň bude oznámen rozvrh rozdání světla občanům.

Narození Páně - "půlnoční" - středa 24. prosince 2008

 • Bohoslužbu ve 22:00 hod. bude provázet křtinský chrámový sbor s orchestrem.
 • Pro farníky zajišťujeme autobus.

Hod Boží Vánoční - čtvrtek 25. prosince 2008

 • Ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. (při této mši sv. bude zpívat náš chrámový sbor).
 • V Bukovince a v Březině v 9:00 hod.
 • Ve čtvrtek navečer v 17:00 hod. pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince na Dolním konci (u Konvalinků) "Živý Betlém".

Pátek 26. prosince 2008 - svátek sv. Štěpána

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.

Neděle 28. prosince 2008 - svátek sv. Rodiny

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • v 16:00 hod. bude koncert MHD Rousínov (Malé hudební sdružení - umělecký vedoucí - Karel Votýpka)

Středa 31. prosince 2008 - poslední den v občanském roce

 • Děkovná bohoslužba bude v 15:00 hod.

Čtvrtek 1. ledna 2009 - slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.

Neděle 4. ledna 2009

Neděle 11. ledna 2009 - svátek Křtu Páně

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.

Sledujte rozpis koncertů během vánoc.


Mše svatá s poděkováním P. Prnkovi za službu duchovního správce farnosti

 • V neděli 24. srpna 2008 v 10:30hod. bude sloužit mši svatou generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, při které jménem brněnského biskupství poděkuje P. Tomáši Prnkovi za jeho 35-ti letou službu duchovního správce (faráře) zdejšího poutního místa.
 • Dle rozhodnutí brněnského biskupství ho od 1.8.2008 ve službě faráře zdejší farnosti nahrazuje P. Jan Peňáz, který do Křtin přichází z Velkého Meziříčí.
 • P. Tomáš Prnka však nadále ve Křtinách zůstává a bude zde působit jako výpomocný duchovní.
 • Zveme vás všechny na tuto slavnost!

Adorační den

 • Proběhne ve středu 20. srpna. Ráno 7:30 hod. mše sv. a po ní celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti. Ukončení mší sv. v 18:00 hod., která je určena pro Unii křesťanských pedagogů České republiky při příležitosti jejich letního semináře a zároveň i pro pěší poutníky na Velehrad, kteří bude ze středy na čtvrtek přespávat v ambitech našeho chrámu.

Svátost biřmování

 • V neděli 8. června v 10:30 hod. přijmou naši biřmovanci svátost biřmování.

Co se stalo s Ježíšem

 • Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení Ježíše Krista
 • V neděli 16. března v 17:00 hod. v kostele v Bukovince.

Velikonoce ve Křtinách

Květná neděle - 16. března 2008

 • Mše sv.: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Matouše.
 • Křtiny - 14:00 hod. - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 20. března 2008

 • Mše sv.: Křtiny 16:45 hod. a po ní adorace, Bukovinka 18:00 hod.
 • Památka poslední večeře Páně

Velký pátek - 21. března 2008

 • Obřady: Křtiny 16:30 hod.
 • Památka umučení Páně, po celý den přísný půst. Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

Bílá sobota - 22. března 2008

 • Obřady Velikonoční vigilie: Křtiny 18:30 hod.
 • V ambitech svěcení ohně, velikonoční svíce.
 • V kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody.
 • Po mši sv. eucharistický průvod přes ambity.
 • Zpívá chrámový sbor.

Hod Boží velikonoční - 23. března 2008

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Při bohoslužbách svěcení pokrmů.

Pondělí velikonoční - 24. března 2008

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!


Příprava na svátost biřmování

 • V roce 2008 plánujeme v naší farnosti svátost biřmování. Zveme tedy všechny starší 14 let, kteří ji ještě nepřijali. Příprava probíhá první a třetí čtvrtek měsíce od 18 do 19 hod. v zimní kapli kostela ve Křinách.
 • Dopis P. Tadeáše, O.Praem. - pozvání.

Vyučování náboženství ve školním roce 2007/2008

 • Od 8. října 2008 zahajujeme vyučování náboženství dle tohoto rozpisu.

 • Rádi bychom v naší farnosti navštívili nemocné lidi nebo ty, kteří se těžko dostanou do kostela, abychom jim vysloužili svátost smíření a svaté přijímání.
 • Jména a adresy zájemců můžete nahlásit nejlépe v sákristii kdykoliv po mši svaté.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017