en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2010 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2010

25. dubna - neděle - Hasičská pouť

Bude pořádána při oslavách svátku sv. Floriána - patrona hasičů.

Program:

7:30 hod. ranní mše svatá
9:50 - 10:30 hod.
Slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou).
10:30 - 11:30 hod.
Slavnostní poutní mše svatá.
11:40 - 13:00 hod.
Ukázky zásahů a činnosti hasičů (zásah koněspřežní stříkačkou, ukázka činnosti mládeže, způsoby záchrany osob z hořící budovy úřadu).

V průběhu celé akce hraje mládežnická dechová hudba.

Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Adamov, SDH Bílovice n/Svit., SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.


1. května - sobota - Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba

 • oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea v den 260. výročí benedikce kostela
 • Program obohatí Kantila a hornisté z Čech a Moravy.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.

8. května - sobota - Pouť brněnské mládeže

 • spojená s Hvězdicovitou poutí okolních děkanátů za účasti generálního vikáře brněnské diecéze a děkan kapituly preláta Mons. Jiřího Mikuláška.
 • Brněnská mládež vyrazí již po patnácté tento rok od kostela z Brna-Obřan v 8:30 hod.
 • Do Křtin dorazí v odpoledních hodinách. V 15:00 hod. bude společný program všech děkanátů.
 • V 16:00 hod. bude sloužena mše svatá, při které bude hrát schola brněnské mládeže - SBM. Bude následovat koncert této scholy.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.

15. května - sobota - První jarní pouť

 • 8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulína.
 • 9:00 hod. mše svatá pro poutníky z Bzence.
 • 10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a další.
 • Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další.
 • 17:30 hod. májová pobožnost
 • 18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.

 • Začínají nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.

16. května - neděle - První jarní pouť

 • Mše sv. budou v 6:30 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod.
 • V 10:30 hod. slouží Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský.
 • Ve 14:00 hod. požehnání.
 • Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.

22. května - sobota - Hlavní pouť

 • 8:00 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků.
 • 16:00 hod. mši sv. bude sloužit Mons. Ladislav Tichý.
 • 18:00 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.
 • Kostnice bude mimořádně otevřená v době: 14:30 - 18:00 hod.

23. května - neděle - Hod Boží svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 6:30 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod.
 • V 10:30 hod. bude sloužit apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero spolu s Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem., opatem novoříšským.
  (pozor - změna oproti informační brožuře!)
 • Ve 14:00 hod. požehnání.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.
 • Kostnice bude mimořádně otevřená v době: 9:00 - 14:00 hod.

24. května - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 17:00 hod.

30. května - neděle - Župní orelská pouť (slavnost Nejsvětější Trojice)

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod. Dopoledne připutují poutníci z Pozořic.
 • V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá bude za účasti Mons. Jána Sokola, emeritního arcibiskupa trnavského.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.
 • 17:00 hod. pobožnost u obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince.
 • Více info na stránkách Velkého křtinského jubilea 2010.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017