en-U AKTUALITY 2013 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

AKTUALITY - ROK 2013

Vánoční přání 2013 od křtinských kněží

[Vloženo: 23. 12. 2013]

Podle starých koledníků:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po smrti nebeské království.
Mons. Jan Peňáz a P. Jiří Paleček


Vyzvánění Zvonohry o vánocích 2013

[Vloženo: 19. 12. 2013]

Ve Křtinách bude od Hodu Božího (25.12.) až do Nového roku hrát Zvonohra 17 minutové pásmo koled každý den ve 12:06 - po poledním klekání - a pak přesně při západu slunce: ve středu 25/12 v 15:57 h.(Na Boží Narození o bleší převalení), 26/12 v 15:58 h., 27/12 v 15:58 h., 28/12 v 15:59 h., 29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h., v úterý 31/12 v 16:02 h. a na Nový rok 1/1 2014 v 16:02:30 hodin (Na Nový rok o slepičí krok).
Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14hod.
Více informací zde.
Upřímně zveme všechny.
Po Zvonohře vám na požádání ukážeme i starý třebíčský betlém, který zachránil P. Tomáš Prnka.


Ježíškova pošta opět ve Křtinách

[Vloženo: 19. 12. 2011]

Po roce se opět otevírá "pobočka" Ježíškovy pošty ve Křtinách.

Je potřeba děkovat za všechny milosti, pomoc a dary získané během vánočních svátků. Proto byla znovu zřízena Ježíškova pošta ve Křtinách. Do kufru pod vánočním stromem vedle farního betléma v chrámu můžete dávat dopisy Ježíškovi, ve kterých mu poděkujete za dárky - za ty, které jsme našli pod stromečkem, ale i za další věci, události a vlastnosti. Děkovat mohou a mají děti i dospělí.

Dopisy vkládejte zalepené, nikdo je nebude otvírat. Každý další dopis bude očíslován, aby se žádný neztratil. Po skončení vánoční doby je vložíme do země na kněžském hrobě ve Křtinách.


Vánoční program 2013 ve Křtinách

[Vloženo: 19. 12. 2013]

Na našich stránkách můžete sledovat vánoční program místní farnosti Křtiny.

Všem vám přejeme klidné prožití doby adventní vrcholící v radost doby vánoční a do nového roku 2014 hojnost Božích darů a mocnou přímluvu Panny Marie.

Team Krtiny.katolik.cz.


Slavná mše svatá s otevřením pamětního místa křtinských kněží

[Vloženo: 20. 11. 2013]

V neděli 8.12. v 10:30 hod. bude k 290. výročí úmrtí J.B. Santiniho Aichla (+ 7.12. 1723), a k 40. výročí příchodu P. Tomáše Prnky do Křtin (nastoupil 6.12. 1973) slavná mše svatá.

Po ní bude otevření místa vzpomínek s pamětními deskami v ambitech a další program na faře s promítáním vzpomínkových foto a video.


Svatý Mikuláš letos ve Křtinách již 1. prosince

[Vloženo: 20. 11. 2013]

V neděli 1. prosince 2013 ve 14 hodin a 14 minut přijde do křtinského kostela opravdický svatý Mikuláš. Bude oblečen jako skutečný biskup a budou s ním tři velcí andělé celí v bílém. Bude krásný a hodný, přijde pro ty, kteří nechtějí mít nic s čerty ani ve zlém ani v dobrém, ani v pohádkách, protože zlý duch není pohádka, ale nebezpečí.
Svatý Mikuláš nebude nikoho zkoušet, ale všechny povzbudí, děti i dospělé, pomodlí se s nimi a pak jim požehná. Každý biskup přece žehná.
Na závěr pak požehná každému dítěti zvlášť, andělé ho pohladí a předají mu dárek.

Dárky je potřeba předem předat v sakristii anebo na faře, čitelně a přesně je podepsat. Děkujeme.


Křtiny hostí Spirituál kvintet

[Vloženo: 20. 11. 2013]

V pátek 29.11.2013 proběhne ve křtinském chrámu benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet. Více informací zde.


Poděkování za letošní úrodu

[Vloženo: 19. 09. 2013]

Poděkování za letošní úrodu bude v neděli 22.9. 2013 při mši svaté v 10:30 hod.

Pojďte s námi poděkovat Pánu Bohu za plody své celoroční práce na zahradách a polích. Každý kousek ovoce či zeleniny je totiž velkým darem. Naši předkové si to dobře uvědomovali, a proto bychom ani my neměli zapomínat poděkovat za úrodu, přestože dnes žijeme v době přebytku a nejsme už tak závislí na sklizni z vlastních zahrad a polí.

Některé kostely v tento den zdobí množství ovoce a zeleniny v nejrůznějších barvách, tvarech a velikostech, které sem nosí vděční hospodáři a hospodyně.

Zkusme to i my v naší Perle Moravy, na kráse jí to může jen a jen přidat.
Jan Peňáz, farář a Jiří Paleček, kaplan


Žehnání sochy sv. Cyrila a Metoděje

[Vloženo: 18. 09. 2013]

V sobotu 21.9.2013 v 16hod. se v zámeckém parku v rámci Dne Křtin uskuteční odhalení a žehnání sochy sv. Cyrila a Metoděje.
Žehnání sochy provede farář Mons. Jan Peňáz za účasti významných hostů - člena vlády v demisi, rektora Mendlovy univerzity, ředitel ŠLP a dalších investorů. Slavnostní chvíle svojí hrou obohatí trubači. Po požehnání sochy se rozezní všechny zvony.

Všichni jste srdečně zváni.


Kardinál Duka ve Křtinách - aktualizace programu

[Vloženo: 13. 09. 2013]

Jak jsme již informovali, v sobotu 14.9.2013 poctí Křtiny svojí návštěvou arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Celou sobotu probíhá na zámku setkání Rytířů sv. Lazara Jeruzalémského. Toto současné společenství navazuje na středověký řád, podobně jako maltézská pomoc navazuje na Řád rytířů sv. Jana - Johanitů, kteří nakonec zakotvili na Maltě; odtud jejich jméno.

Přinášíme detailní přehled veřejnosti přístupné části programu setkání:
15:30hod. - zasazení dvou magnolií na paměť letošního setkání u obrazu sv. Josefa na nových ambitech a prohlídka kostela s odborným výkladem profesora Royta
16:00hod. - příjezd kardinála Duky před faru, kde bude přivítán farářem, starostou městyse a zástupci řádu, kteří mu pak umožní krátký oddech na zámku
16:30hod. - v kostele se připravíme na mši sv. společnou modlitbou růžence
17:00hod. - mše svatá, kdy kardinál s kněžími a ministranty vyjdou ze sakristie k hlavnímu vchodu, kde budou čekat rytíři a dámy a společně přijdou k hlavnímu oltáři
Přední lavice budou rezervovány pro řád a hosty. Ostatní lavice budou volné.
Při mši svaté budou zpívat Mozartovu korunovační mši C dur spojené chrámové sbory ze Svitávky pod vedením Leontiny Koryčánkové a z Boskovic pod vedením Jiřího Pohla. Ten bude dirigovat celé dílo, v němž vystoupí i solisté a orchestr. Na varhany hraje Miroslav Maňoušek, student Hudební akademie v Bratislavě.
Farnost a rytíři (a dámy) sv. Lazara všechny farníky, občany, poutníky i návštěvníky srdečně zvou.


Kardinál Duka ve Křtinách

[Vloženo: 11. 09. 2013]

V sobotu 14.9.2013 na svátek Povýšení svatého Kříže poctí naše poutní místo svojí návštěvou arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Stane se tak u příležitosti investitury nových členů do řádu sv. Lazara Jeruzalémského (o řádu - viz níže).
Z větší části je setkání a jednání řádu v pátek a v sobotu neveřejné, vše bude vrcholit v sobotu v odpoledních hodinách, kdy je zvána i široká veřejnost.
Program veřejné časti v křtinském chrámu bude následující: 16:30hod. - růženec a následně (od cca 17hod.) slavnostní mše svatá - celebruje kardinál Dominik Duka. Pozvaný sbor zpívá Korunovační mši.
Členové řádu sv. Lazara vás všechny srdečně zvou!

Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského je mezinárodní křesťanský rytířský a vojensky organizovaný řád, udržovaný a trvající od svého založení ve Svaté zemi. České velkopřevorství a jeho Moravská komenda, jako součást mezinárodního Řádu, je pod ochranou francouzské královské rodiny.
Cílem řádu na území České republiky je zejména: bránit a ochraňovat křesťanskou víru, rozvíjet snahy ke sjednocení křesťanů, udržovat řádové bohoslužby, modlitby a jiné duchovní aktivity v souladu s křesťanskou tradicí. Dále udržovat a rozvíjet veškeré principy křesťanského rytířství, aktivně konat humanitární a charitativní činnosti ve všech jejich podobách, zejména pak vyvíjet a poskytovat pomoc, službu a péči nemocným a umírajícím a všeobecně všem, kteří pomoc, podporu a péči potřebují a sami si pomoci nemohou.


Zvonění během křtinských hodů

[Vloženo: 12. 08. 2013]

V sobotu 17.8.2013 z důvodů křtinských hodů na náměstí pod májou bude Zvonohra hrát pět poutních písní nikoliv v 18:06 hod., ale až ve 20:06 hod.
Předtím od 19:50 hod. budou k svátečním bohoslužbám sezvánět všechny tři věžní zvony po dobu 9 minut a ve 20:00 hod. bude věžní zvon "Maria" po dobu 5 minut vyzvánět večerní Anděl Páně - klekání.


Vyšlo dvoj-DVD z pohřbu P. Tomáše Prnky

[Vloženo: 20. 05. 2013]

V křtinském chrámu během poutí je již k dispozici dvoj-album DVD "Foto - video repotráž" z pohřbu P. Tomáše Prnky.
První DVD obsahuje fotogalerie od 3 pověřených fotografů a několik bonusů, druhé DVD pak video sestřih zádušní mše svaté a pohřebních obřadů opět doplněné o zajímavý bonus.

Kdo by rád vlastnil další foto-audio-video, kde se často objevuje P. Tomáš Prnka, připomínáme, že ještě je stále v nabídce Multimediální soubor z Velkého křtinského jubilea, kde navíc velmi pěkně uvádí všech 14 hlavních "zastavení" Jubilea.


Do fotogalerie přidány fotky z pohřbu

[Vloženo: 14. 04. 2013]

Ve fotogalerii jsou již tři fotoalba s fotkami z pohřbu P. Tomáše Prnky.
Přejít na fotogalerii.
Hasiči dodali fotky zachycené ze svého zorného úhlu - můžete je najít zde.
V současné době čekáme ještě na dodání fotografíí od třetího fotografa a na dodání videosestřihu. Následně započneme práce na vytvoření pamětního foto/video souboru.


P. Tomáš Prnka pohřben

[Vloženo: 7. 04. 2013]

Ve velikonočním oktávu na první sobotu v měsíci dubnu v předvečer svátku Božího milosrdenství - tedy 6. dubna 2013 - byl ve Křtinách novoříšským opatem Marianem Kosíkem, OPraem. pohřben P. Tomáš Prnka do hrobky, kde odpočívají i jeho předchůdci včetně posledního zábrdovického opata Maraveho.
Pohřební mše svatá a následné obřady se konaly za účasti dvou premonstrátských opatů - strahovského a novoříšského, celkem 70 kněží a jáhnů a přibližně 3500 lidí. Nechyběla kapela, hornisté, orelské prapory, přítomni byli zástupci veřejného i kulturního života.
Otec Tomáš Prnka vždy říkával, že je třeba se podělit o své zážitky a vzpomínky. Vyzýváme tedy vás všechny, kteří jste ochotni se podělit o zážitky z pohřebního dne či o jakoukoliv vzpomínku na otce Tomáše, neváhejte a zašlete nám ji přes formulář dojmy.
Všem, co budou ochotni se takto podělit s ostatními, již předem velice děkujeme. Příspěvky budeme průběžně zveřejňovat v rubrice Dojmů.


Informace k pohřbu P. Tomáše Prnky (+ 29. března 2013)

[Vloženo: 4. 04. 2013]

Pohřební - zádušní - mše svatá s následným uložením ostatků P. Prnky do kněžského hrobu na místním hřbitově se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 od 14:00hod. v křtinském chrámu.
Vzhledem k očekávané velké účasti farníků, poutníků a rodiny nenechávejte svůj příchod na poslední chvíli, aby byla zaručena důstojnost celého obřadu.
Řidiče aut a autobusů prosíme, aby dbali pokynů hasičů a policie pro zajištění plynulého příjezdu a odjezdu.
V chrámu bude přední část lavic vyhrazena rodině a levá kaple pro ty, kteří ze zdravotních důvodů potřebují sedět. Ostatní prosíme, aby zaujali místa ve zbylém prostoru chrámu a dbali pokynů organizátorů. Ozvučení bude funkční nejen v samotném chrámu, ale i v ambitech a před hlavním vchodem.
Toalety budou k dispozici pod ambity ze strany náměstí, na faře a v hostinci na náměstí (U Farlíků). V chrámu bude také k dispozici zdravotní služba.
Kněze a jáhny prosíme, aby se dostavili alespoň 20min před zahájením mše svaté do zimní kaple za hlavním oltářem, kde se budou moci připravit. Vezměte si prosím s sebou albu a fialovou štolu. Zde zanechané věci budou po celou dobu hlídány.
Ministranty prosíme, aby se dostavili maximálně do 13:30hod také do zimní kaple a měli s sebou svoje vlastní ministrantské oblečení.
Pohřební průvod po mši svaté povede z hlavního vchodu po veřejné komunikaci na místní hřbitov. Zde opět prosíme, abyste dbali pokynů organizátorů, hasičů a policie. K ohleduplnosti a pietnosti vybízíme také na samotném křtinském hřbitově, který není uzpůsoben na velké množství pozůstalých.
Z celého průběhu mše svaté, smutečního průvodu a obřadu na hřbitově bude pořízen videozáznam a fotografie od profesionálních kameramanů a fotografů. Následně bude vytvořen pamětní soubor foto/video, který bude předpokládáme již o tomto poutním období všem k dispozici. Prosíte tedy naléhavě, aby jste maximálně omezili fotografování a natáčení a tedy tímto nerušili pietnost slavnosti.
Organizační team děkuje za pochopení a jste všichni srdečně zváni se s P. Tomášem Prnkou přijít osobně rozloučit. Jak by sám určitě dodal: "křtinský chrám je nejkrásnější, když je zaplněný"!


Pán povolal k sobě otce Tomáše

[Vloženo: 2. 04. 2013]

"Na Velký pátek byl z pozemského putování naplněného horlivou službou pro spásu farníků a poutníků povolán Nejvyšším Veleknězem jeho služebník P. Tomáš Prnka, věrný strážce Panny Marie Křtinské, horlitel o její úctu a obnovitel jejího chrámu."
Tato citace je volně převzata z oficiálního - úředního parte.
Ve Křtinách poprvé a naposledy.
Přidáváme i jeho velké přání na konci diamantové primice 18. dubna v roce 2010.


Zemřel P. Tomáš Prnka

[Vloženo: 30. 03. 2013]

Dne 29. března 2013 ve 22hod. ve věku 87 let si dobrý Bůh k sobě na věčnost povolal emeritního křtinského faráře P. Tomáše Prnky, mnohaletého strážce křtinské svatyně a velkého ctitele Panny Marie.
Pán Bůh mu štědře odplať vše, co pro spásu duší a pro křtinský chrám, farnost a bezpočet poutníků mnoha generací tak obětavě dělal.
První parte zobrazíte zde.
Přinášíme i stručný životopis.
Při natáčení komentářů k Multimediálnímu souboru Velkého křtinského jubilea 2010 byl zaznamenán i odkaz P. Prnky.
Pohřeb je plánován na sobotu 6. dubna 2013 ve 14hod. ve křtinském chrámu. Podrobnější informace budeme průběžně doplňovat.


Velikonoční přání

[Vloženo: 30. 3. 2013]

Požehnané svátky velikonoční a duchovní povzbuzení z bohoslužeb vám a vašim rodinám ze srdce přeje

otec Jan


Vložen poutní kalendář na poutní období květen až listopad 2013

[Vloženo: 25. 3. 2013]

Byl dokončen plán poutí a dalších akcí pro letošní rok 2013. Jeho detailní přehled Vám přinášíme na těchto stránkách zde v Informačním portálu.

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z poutí u trůnu Panny Marie Křtinské.


Velikonoční program 2013 ve Křtinách

[Vloženo: 24. 3. 2013]

Na našich stránkách můžete sledovat velikonoční program místní farnosti Křtiny.

Všem vám přejeme duchovní prožití doby svatopostní. Kéž na jejím závěru pocítíte radostné velikonoční Aleluja! Kristus v pravdě z mrtvých vstal!

Team Krtiny.katolik.cz.


Pozvánka na připomínku 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu

[Vloženo: 1. 3. 2013]

V sobotu 9.3.2013 se ve Křtinách v 16 hodin pomodlíme byzantský AKATIST, kterým si opět připomeneme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Před ním bude růženec a po něm svaté přijímání. Zpívat se bude česky, bude možnost se přidat. Vše bude ve vytápěné kapli poutního kostela. Připomeneme si tím, že už od Karla IV. - Otce vlasti - se 9. března slavil svátek obou slovanských apoštolů.
Akatist bude trvat 3/4 hodiny a po něm bude beseda a něco na zahřátí i na zakousnutí. Zveme všechny cyrilometodějské ctitele do míst, kde oba bratři s velkou pravděpodobností křtili naše předky. Zveme k zpěvům, které sv. Cyril a Metoděj odmalička slyšeli a zpívali.


Pozvánka na připomínku 1144. výročí smrti sv. Cyrila

[Vloženo: 22. 1. 2013]

V sobotu 9.2.2013 se v 16 hodin pomodlíme staroslovanský AKATIST. Před ním bude růženec a po něm svaté přijímání. Zpívat nebo naslouchat budeme ve vytápěné kapli. Připomeneme si tím 1144. výročí smrti sv. Cyrila 14.2. 869 v Římě. Po Akatistu beseda a něco na zahřátí. Zveme všechny cyrilometodějské ctitele do míst, kde oba bratři s velkou pravděpodobností křtili naše předky.


Pozvánka na novoroční koncerty

[Vloženo: 22. 12. 2012]

Přijměte pozváni na dva velmi zajímavé novoroční koncerty ve křtinském chrámu. Více se dozníte na stránce Koncerty a kultura 2013.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017