en-U FARNOST KŘTINY 2013 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FARNOST KŘTINY 2013

Přehled roku 2013 ve Křtinách

Přinášíme přehled roku 2013 ve farnostech Křtiny, Bukovinka a Březina.


Vánoce ve Křtinách

Neděle 22. prosince 2013

 • V 11:30 hodin nám naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme.
 • Zároveň bude oznámen rozvrh rozdání světla občanům.

Pravé roráty - pondělí 23. prosince 2013

 • V 06:00 hod. začneme společnou modlitbou Anděl Páně u sv. Anny, následuje růženec v Zimní kapli, v 06:30 hod. se sejdou děti se světýlky a v kapli bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky.

Narození Páně - "Štědrý večer" - úterý 24. prosince 2013

 • Ráno zase začneme v 6:00 hod. - mše sv. se světýlky v 6:30 hod. Mše sv. s elektrickým světlem bude v 7:30 hodin.
 • Narození Páně oslavíme nadvakrát:
 • v 15:56 (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou. Těšíme se na vás všechny.
 • "Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou slouží Mons. Jan Peňáz, P. Paleček zpovídá a doprovází Kantila a křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.

Hod Boží Vánoční - středa 25. prosince 2013

 • Ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod.
 • V Bukovince a v Březině v 9:00 hod.
 • V 17:00 hod. pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince u kostela "Živý Betlém".

Čtvrtek 26. prosince 2013 - svátek sv. Štěpána

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Odpoledne pobožnost u jesliček s lidovými koledami a předáváním děkovných dopisů Ježíškovi (nejen od dětí).
 • Pak Radostná cesta - dle počasí.

Neděle 29. prosince 2013 - svátek sv. Rodiny

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Při nich bude obnova manželských slibů.

Úterý 31. prosince 2013 - sv. Silvestra - poslední den v občanském roce

 • Děkovná bohoslužba bude v 15:00 hod., kterou budou sloužit oba naši kněží a při které bude čten přehled roku spásy 2013 a výhled do roku budoucího.
 • Mše svatá bude také v 18:30 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony. Těsně před tím se Zvonohrou rozloučíme se starým rokem.

Středa 1. ledna 2014 - slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • DEN MODLITEB ZA MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího prezidenta a za dary Ducha Svatého v roce 2014 zvláště pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta - dle počasí.

Pátek 3. ledna 2014

 • Mše svatá v 18 hodin.

Neděle 5. ledna 2014 - Zjevení Páně, sv. Tří králů

 • Mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich žehnání vody, kadidla a křídy a také zlatých předmětů. Přineste si je.
 • Odpoledne bude koncert. Ve 14:00 hod. zazní Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře" v podání sboru a orchestru brněnské katedrály.

Neděle 12. ledna 2014 - svátek Křtu Páně

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Odpoledne bude koncert na rozloučení s dobou vánoční. V 16:00 hod. zazní koncert v podání našeho chrámového sboru a Komorního smíšeného sboru KANTILA Křtiny.

Sledujte rozpis koncertů 2013 a koncertů 2014 během vánoc.

Zvonohra o vánocích

 • Od 25.12. až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu slunce: 25/12 v 15:57 h., 26/12 v 15:58 h., 27/12 v 15:58 h., 28/12 v 15:59 h., 29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h., 31/12 v 16:02 h., 1/1 2014 v 16:02:30 hodin.
 • Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14hod.
  Více informací zde.

Program prvního pátku farnosti v měsíci prosinci 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška poutníka Petra Hirscha spojená s promítáním o svém putování z Čech do Santiaga, Říma a Jeruzaléma. Cesta která trvala 31 měsíců (pěšky) a byla dlouhá přes 16 tis. km. Povídání je zaměřené na široké publikum a to ne pouze z řad věřících, ale všech kteří se zajímají o putování, poznávání krajiny, kultury a historie přirozenou rychlostí chůze. Hodinu a půl bude promítat a vyprávět o svých poutích.
Pro tyto účely připravil plakát, který je k dispozici ke stažení a volně použitelný: zde.
V kapli se bude topit a bude podáván horký čaj na zahřátí.

Vše se uskuteční v pátek 6. prosince 2013.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci červnu 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška o Brněnské tiskové misii. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 7. června 2013.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci květnu 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška P. Leoše Ryšky o televizi NOE, televizi dobrých zpráv, který ji vybudoval od základů a takřka na koleně. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Zároveň by se mohlo debatovat o tom, jak to udělat, abychom Noe chytli i na naší kabelové televizi. Co se pro to dá dělat, kolik by to stálo.

Vše se uskuteční v pátek 3. května 2013.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci dubnu 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška Mons. Josefa Šindara o Lužických Srbech a cyrilometodějské úctě u nich. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 5. dubna 2013.

Srdečně zveme!


Velikonoce ve Křtinách

Květná neděle - 24. března 2013

 • Mše sv.: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Lukáše.
 • Křtiny - 15:00 hod. - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 28. března 2013

 • Mše sv.: Křtiny 16:30 hod. a po ní adorace, Bukovinka 20:00 hod.
 • Památka poslední večeře Páně.
 • Hrkání v 18hod.

Velký pátek - 29. března 2013

 • Obřady: Křtiny 16:30 hod.
 • Památka umučení Páně, po celý den přísný půst. Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.
 • Pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00. Ve 20:00 křížová cesta po místech neštěstí a bolesti.
 • Hrkání v 6, 12 a 18 hod.

Bílá sobota - 30. března 2013

 • Obřady Velikonoční vigilie: Křtiny 18:18 hod. (po západu slunce)
 • V ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce.
 • V kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody, po ní krátké procesí.
 • Zpívá chrámový sbor.
 • Hrkání v 6 a 12 hod.

Hod Boží velikonoční - 31. března 2013

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Pondělí velikonoční - 1. dubna 2013

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!


Program prvního pátku farnosti v měsíci březnu 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:30 hod. tamtéž beseda s Petrem Krchňavým vystudovaným sinologem O Číně podrobně. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 1. března 2013.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci únoru 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška P. Jiřího Pleskače o staroslovanských zpěvech a bohoslužbě. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 1. února 2013.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci lednu 2013

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška herečky Martiny Pavlíkové z Olomouce o poutích a o svém životě. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

POZOR ZMĚNA: místo herečky z Rapsodického divadla v Olomouci, která onemocněla, promluví o 150. výročí pěveckého sboru Rastislav Blansko (založen 26.12.1862) jeho dirigent Jaroslav Martinásek.

Vše se uskuteční v pátek 4. ledna 2013.

Srdečně zveme!


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017