en-U KONCERTY A KULTURA 2013 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KONCERTY A KULTURA 2013

29. listopadu 2013 - SPIRITUÁL KVINTET

 • Uskuteční se v křtinském barokním chrámu v 18:00 hod.
 • Benefiční koncert.
 • Pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Mgr. Františka Lukla, MPA.
 • Jednotné vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek: městys Křtiny, zámek Křtiny.
 • Výtěžek z koncertu bude věnován Oblastní charitě Blansko na pomoc ohroženým dětem.
 • Srdečně zvou: Mendelova univerzita v Brně a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

27. října 2013 - CYRILOMETODĚJSKÉ STOPY V NAŠEM KRAJI

 • Uskuteční se v křtinském chrámu Jména Panny Marie v 15:00 hod.
 • Koncert je věnovaný 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
 • Program:
  Staroslověnské zpěvy D. Bortnianského, A. J. Kowalevského
  P. I. Čajkovský: Liturgie sv. Jana Zlatoústého
  L. Janáček: Otčenáš
 • Účinkují:
  Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
  tenor - Petr Levíček
  harfa - Pavla Kopecká
  recitace - Jaromír Brych
  varhany - Dagmar Kolařová
  Řídí Petr Kolař.
 • Po koncertě společná modlitba u nově instalovaných soch sv. Cyrila a Metoděje v nedalekém parku.
 • Prodej vstupenek 40 minut před začátkem koncertu, jednotné vstupné 100,- Kč.
 • Srdečně zvou: Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Římskokatolická farnost Křtiny.

28. července 2013 - Koncert duchovní hudby "Ave Maria"

 • Uskuteční se v křtinském chrámu v 11:30 hod. po hrubé mši svaté o Svatoanenské pouti
 • Program:
  František Xaver Brixi - Preludium C dur
  Gulio Caccini - Ave Maria
  Johann Sebastian Bach-Charles Gounod - Ave Maria
  J. S. Bach - chorál Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
  César Franck - Ave Maria
  Miroslav Dominik Štěpán - Ave Maria
  Zdeněk Pololáník - Pastorale per organo
 • Účinkují:
  Miroslav Maňoušek (varhany)
  Absolvoval hru na varhany a církevní hudbu na Církevní konzervatoři v Opavě pod pedagogickým vedením MgA. Tomáše Thona. Zúčastnil se interpretačních varhanních kurzů u světově proslulých pedagogů a koncertních mistrů: Sylvian Plyaut, Douglas Hollick, Jan Piet Knijf, Monika Melcová aj. V současné době je posluchačem bakalářského studia na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě pod vedením doc. Imrich Szabó, ArtD.
  Monika Dopitová (zpěv)
  Absolvovala Církevní konzervatoř Opava v oboru zpěv a církevní hudba. Účastnila se několika pěveckých interpretačních kurzů: Dílna Bohuslava Martinů (Roman Janál), Kurz gregoriánského chorálu (Fr. Gregor Baumhof), barokní kurzy (Joel Frederiksen, Evelyn Tubb, Ondřej Macek). Získala čestné uznání (2009) a 3. místo (2010) v Mezinárodní pěvecké soutěži L. Janáčka a zvláštní ocenění za interpretaci písně 20. století v Celostátní pěvecké soutěži B. Martinů. Spolupracovala s operním i baletním sborem Slezského divadla v Opavě. V rámci koncertního cyklu v Mnichově spolupracovala se souborem Ensemble Phoenix Munich pod vedením Joela Frederiksena.

13. ledna 2013 - Missa brevis

 • Missa brevis Jiřího Pavlici od velkomoravského Velehradu
 • Uskuteční se v 16:00 hod. v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách v podání tišnovského komorního orchestru a Komorního smíšeného sboru KANTILA Křtiny pod vedením sbormistra Lukáše Sotoláře.
 • Program:
  Jeremiah Clarke (1674 - 1707): Pochod prince dánského pro trubku a orchestr
  Giacomo de Baillon: Pastorale (Adagio, Presto, Largo)
  Johann Sebastian Bach: JDU KLANĚT SE TI K JESLÍM SÁM
  francouzská koleda: Andělé v té noční kráse (Les anges dans nos campagnes)
  Miroslav Příhoda (1912 - 1988): Česká vánoční mše koledová
  Jiří Pavlica: Missa brevis (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
 • Tímto koncertem se rozloučíme s dobou vánoční.

6. ledna 2013 - tradiční novoroční koncert "Hej, mistře!"

 • Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční "Hej, mistře!"
 • Uskuteční se ve 14:00 hod. v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, Dómského smíšeného sboru, sólistů a orchestru katedrály sv. Petra a Pavla.
 • Řídí Petr Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály. Varhany - David Postránecký.
 • Prodej vstupenek 40 minut před začátkem koncertu. Plné vstupné 130,- Kč; studenti, důchodci a ZTP 100,- Kč
 • Koncertní činnost v roce 2013 se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Města Šlapanice

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017