KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu. Podrobnější zdůvodnění zde.
Z rozhodnutí nového faráře o. Krbce jsou aktuální informace na stránkách, které sám tvoří na adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2013

Poutní období 2013 skončilo!

Poutní kalendář na rok 2014 uvedeme v dostatečném předstihu.

 • Nyní pouze základní informace:
 • (Hod Boží velikonoční - 20. dubna 2014)
 • Křtinské posvícení - 21. dubna 2014
 • Hasičská pouť - 27. dubna 2014
 • Brněnská pěší pouť - 8. května 2014
 • Orelská pouť - 18. května 2014
 • Noc kostelů - 23. května 2014
 • První jarní pouť - 31. května a 1. června 2014
 • Hlavní pouť - 7. a 8. června 2014
 • Pouť za oběti totalit ... - 22. června 2014
 • Hanácká a vyškovská pouť - 28. a 29. června 2014
 • Svatoanenská pouť - 27. července 2014
 • Pouť v Bukovince - 17. srpna 2014
 • Korunovační pouť - 31. srpna 2014
 • Farní hody - 14. září 2014
 • Dušičková pouť - 19. října 2014
 • Svatohubertská mše - 9. listopadu 2014

Připomínáme, že mimo poutní období (tedy až do slavnosti Nanebevstoupení Páně - 29. května 2014) nebudou slaveny nedělní mše svaté v 9:00 hod.!
První mše svatá v 9:00 hod bude v roce 2014 slavena v neděli 31. května při První jarní pouti.
Vánoční, velikonoční a další programy pro místní farnost Křtiny.


3. listopadu - neděle - Svatohubertská mše

 • Mše svatá v 10:30 hod. bude s obvyklým pořadem. Slouží Mons. Jan Peňáz.
 • Doprovázejí trubači Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendlovy univerzity v Brně a pěvecký sbor. Mužský sbor VOX VINI z Dolních Bojanovic.
 • Mše svatá bude obětována za lesníky, myslivce a všechny přátele přírody a ochranu a Boží požehnání pro jejich práci, za zemřelého otce Tomáše Prnku, Jana Blažeje Santiniho Aichla, opata Kryštofa Matušku a ostatní zemřelé dobrodince chrámu Páně. Dále za všechny, kteří žili a pracovali na zámku a kteří tam teď pracují a přebývají a také za dary Ducha Svatého pro ty, kdo nesou odpovědnost za církev a vlast, za společnost a vzdělání a za živé i zemřelé členy našich rodin.
 • Odpoledne ve 14:00 hod. bude v zelených ambitech Cesta světla zakončená modlitbou a zpěvy u nových soch sv. Cyrila a Metoděje v zámeckém parku.
 • Farní úřad Křtiny a ŠLP ML Křtiny MendU v Brně srdečně zvou lesníky, myslivce a všechny přátele přírody.

Přejít na měsíc říjen 2013.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
mail: cyril10@seznam.cz

FARÁŘ:
P. Jan Krbec

mobil: 604 975 416
mail: jan.frantisek@email.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017