KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

POUTNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2013

Poutní období 2013 skončilo!

Poutní kalendář na rok 2014 uvedeme v dostatečném předstihu.

 • Nyní pouze základní informace:
 • (Hod Boží velikonoční - 20. dubna 2014)
 • Křtinské posvícení - 21. dubna 2014
 • Hasičská pouť - 27. dubna 2014
 • Brněnská pěší pouť - 8. května 2014
 • Orelská pouť - 18. května 2014
 • Noc kostelů - 23. května 2014
 • První jarní pouť - 31. května a 1. června 2014
 • Hlavní pouť - 7. a 8. června 2014
 • Pouť za oběti totalit ... - 22. června 2014
 • Hanácká a vyškovská pouť - 28. a 29. června 2014
 • Svatoanenská pouť - 27. července 2014
 • Pouť v Bukovince - 17. srpna 2014
 • Korunovační pouť - 31. srpna 2014
 • Farní hody - 14. září 2014
 • Dušičková pouť - 19. října 2014
 • Svatohubertská mše - 9. listopadu 2014

Připomínáme, že mimo poutní období (tedy až do slavnosti Nanebevstoupení Páně - 29. května 2014) nebudou slaveny nedělní mše svaté v 9:00 hod.!
První mše svatá v 9:00 hod bude v roce 2014 slavena v neděli 31. května při První jarní pouti.
Vánoční, velikonoční a další programy pro místní farnost Křtiny.


3. listopadu - neděle - Svatohubertská mše

 • Mše svatá v 10:30 hod. bude s obvyklým pořadem. Slouží Mons. Jan Peňáz.
 • Doprovázejí trubači Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendlovy univerzity v Brně a pěvecký sbor. Mužský sbor VOX VINI z Dolních Bojanovic.
 • Mše svatá bude obětována za lesníky, myslivce a všechny přátele přírody a ochranu a Boží požehnání pro jejich práci, za zemřelého otce Tomáše Prnku, Jana Blažeje Santiniho Aichla, opata Kryštofa Matušku a ostatní zemřelé dobrodince chrámu Páně. Dále za všechny, kteří žili a pracovali na zámku a kteří tam teď pracují a přebývají a také za dary Ducha Svatého pro ty, kdo nesou odpovědnost za církev a vlast, za společnost a vzdělání a za živé i zemřelé členy našich rodin.
 • Odpoledne ve 14:00 hod. bude v zelených ambitech Cesta světla zakončená modlitbou a zpěvy u nových soch sv. Cyrila a Metoděje v zámeckém parku.
 • Farní úřad Křtiny a ŠLP ML Křtiny MendU v Brně srdečně zvou lesníky, myslivce a všechny přátele přírody.

Přejít na měsíc říjen 2013.

nahoru

AKTUALITY

Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
Výstava v chrámu
Velikonoční přání
Velikonoční program 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

FARÁŘ:
Mons. Jan Peňáz

tel.: 516 439 189
mobil: 736 529 221
email: penaz.vm@seznam.cz

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
email: cyril10@seznam.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 21. 5. 2017