en-U AKTUALITY 2016 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

AKTUALITY - ROK 2016

Vánoční přání 2016 od křtinských kněží

[Vloženo: 20. 12. 2016]

Podle starých koledníků:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, požehnaný nový rok, na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po smrti nebeské království.
Mons. Jan Peňáz a P. Lubomír Řihák


Ježíškova pošta opět ve Křtinách

[Vloženo: 20. 12. 2016]

Po roce se opět otevírá "pobočka" Ježíškovy pošty ve Křtinách.

Je potřeba děkovat za všechny milosti, pomoc a dary získané během vánočních svátků. Proto byla znovu zřízena Ježíškova pošta ve Křtinách. Do kufru pod vánočním stromem vedle farního betléma v chrámu můžete dávat dopisy Ježíškovi, ve kterých mu poděkujete za dárky - za ty, které jsme našli pod stromečkem, ale i za další věci, události a vlastnosti. Děkovat mohou a mají děti i dospělí.

Dopisy vkládejte zalepené, nikdo je nebude otvírat. Každý další dopis bude očíslován, aby se žádný neztratil. Po skončení vánoční doby je vložíme do země na kněžském hrobě ve Křtinách.


Vyzvánění Zvonohry o vánocích 2016

[Vloženo: 20. 12. 2016]

Ve Křtinách bude od Hodu Božího (25.12.) až do Nového roku hrát Zvonohra 17 minutové pásmo koled každý den ve 12:06 - po poledním klekání - a pak přesně při západu Slunce: v neděli 25/12 v 15:58:30 h. (Na Boží Narození o bleší převalení), 26/12 v 15:59:00 h., 27/12 v 16:00:00 h., 28/12 v 16:00:30 h., 29/12 v 16:01:00 h., 30/12 16:02:00 h., 31/12 v 16:03:00 h., 1/1 2017 v 16:03:30 hodin (Na Nový rok o slepičí krok).
Upřímně zveme všechny.


Vánoční program 2016 ve Křtinách

[Vloženo: 20. 12. 2016]

Na našich stránkách můžete sledovat vánoční program místní farnosti Křtiny.

Byl vložen nový Pozdrav ze Křtin 2/2016.

Všem vám přejeme klidné prožití doby adventní vrcholící v radost doby vánoční a do nového roku 2017 hojnost Božích darů a mocnou přímluvu Panny Marie.

Team Krtiny.katolik.cz.


Nový kaplan pro Křtiny

[Vloženo: 1. 8. 2016]

K 1.8. dochází ve farnosti Křtiny k výměně farních vikářů (kaplanů). R.D. Michal Seknička, zůstává ve Valči u Třebíče. Na jeho místo je jmenován R.D. Lubomír Řihák, dosavadní kaplan v Telči, který je zároveň jmenován i dojíždějícím správcem (excurrendo administrátorem) farnosti Babice nad Svitavou. Více informací zde.

O. Michalovi děkujeme za rok služby a o. Lubomírovi přejeme požehnané působení u Panny Marie Křtinské.


Zádušní mše svatá za kardinála Coppu

[Vloženo: 26. 5. 2016]

V den svátku hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého (pondělí 16. května) byl povolán na věčnost kardinál Giovanni Coppa - dlouholetý a velmi oblíbený apoštolský nuncius v Československu (od 30. června 1990) a po jeho rozdělení od 1. ledna 1993 také v České republice až do 19. května 2001. Kardinálský biret převzal z rukou papeže Benedikta XVI. na konzistoři 24. listopadu 2007. Oficiální zpráva ČBK zde.

Pohřeb kardinála Coppy se konal v bazilice sv. Petra ve Vatikánu dne 18.5.2016 za přítomnosti papeže Františka, který vedl poslední rozloučení s kardinálem Coppou. Pohřební liturgii, která bezprostředně předcházela, předsedal děkan kardinálského kolegia kardinál Angelo Sodano.

Ve Křtinách, kam se vždy tak rád vracel (naposledy 1. května 2010 na zahájení oslav Velkého křtinského jubilea jako papežský legát), byla za jeho nesmrtelnou duši sloužena zádušní mše svatá v pondělí 23. května. V roce 2015 (9.11.) kardinál Giovanni Coppa slavil devadesát let života.

Uchovejme si milou vzpomínku na tohoto muže církve, který se netajil tím, že mu české země přirostly k srdci.


Změny mší svatých v květnu - pro dvě neděle

[Vloženo: 16. 5. 2015]

Upozorňujeme na aktuální mimořádnou změnu časů nedělních mší svatých 22. a 29. května. Bližší informace naleznete zde.


Vložen poutní kalendář na poutní období květen až listopad 2016

[Vloženo: 6. 4. 2015]

Byl dokončen plán poutí a dalších akcí pro letošní rok 2016. Jeho detailní přehled Vám přinášíme na těchto stránkách zde v Informačním portálu.

Byl vložen nový Pozdrav ze Křtin 1/2016.

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z poutí u trůnu Panny Marie Křtinské.


Velikonoční přání

[Vloženo: 18. 3. 2016]

K svátkům Umučení a Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista vám všem i vašim blízkým přejeme zdraví pro tělo, víru, naději a lásku pro duši a pokoj Kristův doma, v okolí i ve světě a po smrti nám všem Boží království.

Mons. Jan Peňáz a o. Michal Seknička


Velikonoční program 2016 ve Křtinách

[Vloženo: 18. 3. 2016]

Na našich stránkách můžete sledovat velikonoční program místní farnosti Křtiny.

Všem vám přejeme duchovní prožití doby svatopostní. Kéž na jejím závěru pocítíte radostné velikonoční Aleluja! Kristus v pravdě z mrtvých vstal!

Team Krtiny.katolik.cz


Mše svatá za nedožité 90-tiny P. Tomáše Prnky

[Vloženo: 16. 1. 2016]

Nedožité 90-iny a také 90. křtiny o. Tomáše Prnky (narozen 14.2.1926 v Uhřicích, pokřtěn v následující dny v Dambořicícíh) si ve Křtinách připomeneme při slavné mši svaté se zpěvy sboru v neděli 14. 2. 2016 v 10:30 hod. Bude obětována za něho a jeho bratra o. Josefa, jejich rodiče a předky a také za ostatní zemřelé křtinské kněze, jejich spolupracovníky a spolupracovnice a za dobrodince farního i poutního kostela.

Všichni jste srdečně zváni!


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017