en-U REKONSTRUKCE V LETECH 1995 - 1999 | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

REKONSTRUKCE V LETECH 1995 - 1999

Opravy v roce 1995

 1. Historický den 17. 9. 1995 - 10.30 hod. biskup brněnský posvětil nový kostel v Březině. Titul - Matka církve. Počasí vydrželo - k té příležitosti jsme vydali: Brožurky o Březině, skleničky, obrázky.
 2. Stavba: dlažba v ambitech, odvodnění (Pozemní stavby), kaple sv. Anny, elektrika, pojištění, fresky, u hrobky.

nahoru

Opravy v roce 1996

 1. Hlavní schodiště - zahájení v červnu po hlavní pouti - statické zajištění přední části - co opěrná zeď, kamenné kvádry v délce 60 m zvětralé a poškozené nahrazeny.
 2. Kamenné zdivo bude restaurováno, oprýskáno, doplněno, vyspárováno a provedena jednotná barevná úprava.
 3. Budování hrobky.
 4. Další opravy: vstup do horních ambitů, profilové portály - krajní oba nové, střední restaurován, dokončení dlažby, zahrádka - kamenný sokl u sv. Anny, vyklidili jsme stavební materiál, keře, nová zemina, založen trávník a 8 buxusů, svítidla do obou ambitů 8 nástěnných a 2 stropní, fresky na oratoř.

nahoru

Opravy v roce 1997

 1. 2. etapa generální opravy hlavního schodiště. Při pohledu na kostel úprava levé strany.
 2. Zídka, rozebrání boční opěrné zdi, statické zajištění a další.
 3. Dokončení restaurování fresek na oratoři.
 4. Úprava terénu a vstupu do ambitů.
 5. Úprava bydlení pro pana kaplana včetně instalace plynu, vody a odpadu.
 6. Instalace plynového topení v Bukovince.
 7. V Březině - nové lavice - dar, instalace el. topení, lustru.
 8. Očištění a přeleštění oltáře a sochy.

nahoru

Opravy v roce 1998

 1. Schodiště: izolace pravého a levého ramene včetně dolní terasy, osazení schod. stupňů bočního ramene, montáž drobnodlažeb, izolace schodiště a terasy, zpětná montáž obkladů levé boční stěny, výroba a montáž pískovcových stupňů a dlažeb, montáž balustrád na cca 2/3 plochy objektu, odvodnění levé části schodiště.
 2. Restaurování 2 obrazů Křížové cesty.
 3. Malování na faře: kancelář, chodba, soc. zařízení a spíž.
 4. Úprava prostranství před ambity, zavedení vodovodu do sakristie a pořížení 4 laveček.
 5. Bukovina: fasáda.
 6. Březina: oprava schodiště.

nahoru

Opravy v roce 1999

 1. Restaurování 4 obrazů Křížové cesty.
 2. Byl pořízen nový rozhlas v kostele. Prováděl: Petr Machain - Slaboproudá elektrotechnika Palackého 18, Šlapanice. Celý systém byl uveden do provozu v květnu 1999 a v následujícím období 8 měsíců zkušebního provozu řádně přezkoušen.
 3. Schodiště: Demontáž kamenných prvků pravé horní stěny včetně drobnodlažeb horní terasy, statické pojištění pravé opěrné zdi, hydroizolace ploch, pokládka dlažby a schodišťových stupňů (střední část), zpětná montáž balustrád a model střední části.

nahoru


Následující kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 2000 - 2004
Předchozí kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1990 - 1994

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017