Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Májová pobožnost u kapličky zjevení v Bukovince
- vede P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea