Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Noc kostelů
- program byl zahájen v 18hod. vyzváněním zvonů, mší svatou a Znonohrou. Pak následovali 3 přednášky oddělené zpěvy premonstrátů. Souběžně probíhaly prohlídky chrámu a program pro děti.


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea