Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Slavnostní koncert k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea
a na počest 40-tého výročí založení Komorního smíšeného sboru KANTILA Křtiny
- dirigent: Lukáš Sotolář


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea