Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 12 z 13

Křtinský chrám krátce po obnově střech zničených při rozsáhlém požáru v roce 1844 (kresba publikovaná K. Wagnerem, 1858) (fotografie 12 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 12