Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 11 z 13

Poutní místo ve Křtinách před rokem 1844 - výřez z dobové pohlednice (fotografie 11 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 11