Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 10 z 13

Portrét opata kláštera premonstrátů v Zábrdovicích Kryštofa Jiřího Matušky pořízený při příležitosti jeho zlatého kněžského jubilea (fotografie 10 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 10