Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 9 z 13

Projekt křtinského chrámu s jednou věží po změně stavební koncepce za opata Matušky (výřez z rytiny J. C. Laidiga, kolem roku 1738) (fotografie 9 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 9