Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 8 z 13

Pohled na křtinský chrám s rezidencí dle celkového nárysu - Santiniho projekt na překresbě J. Luňáčka z roku 1808 (fotografie 8 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 8