Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 2 z 13

První zmínka o Křtinách v imunitní listině Řehoře IX z 24. září 1237 (fotografie 2 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 2