Obrázky k historii poutního místa Křtiny - foto 3 z 13

Nejstarší obrázek Křtin v knize zábrdovického opata G. Olenia "Mariophilus peregrinus …" z roku 1668 (fotografie 3 z 13)

Obrázky k historii poutního místa Křtiny -  foto 3