Insignie křtinského Jubilea


Jedním z dominantních prvků je velká číslice 800. Má připomínat osm velmi pohnutých století poutního místa od doby zjevení Panny Marie do současnosti. Toto dějinné ohraničení přesně vymezují dva uvedené letopočty. Spolu s číslicí osm jsou v červené barvě naznačující mnoho pohrom, kterých nebyly Křtiny uchráněny - požáry, válečné rabování, nemoci či politické poměry. První nula v modré barvě upozorňuje na nevyčíslitelné množství milostí, které nad svázaností v čase neustále hojně pramení z láskyplné náruče Panny Marie. Konečně druhá nula v jemně krémové barvě řeholního šatu premonstrátů vypovídá o více jak půltisíciletém působení tohoto řádu ve Křtinách.

logo velkého jubilea

Úzké spojení zábrdovických a v současné době i novoříšských premonstrátů charakterizuje jejich řádový znak - bílá lilie. Její umístění ve věži novodobého chrámu rovněž připomíná, komu vděčíme za realizaci tohoto barokního skvostu, často nazývaného Perla Moravy.

Vpravdě uchovává perlu - starobylou sochu Panny Marie. To je výmluvně naznačeno typickým křtinským mariánským monogramem situovaným pod mohutnou kopuli přibližně do míst, kde socha stojí. Zlatá barva monogramu v kombinaci s modrou barvou obrysu chrámu ukazuje na velikost a dějinný význam tohoto mariánského poutního místa, které bývalo střediskem duchovní obnovy celé Moravy a právem nazýváno: První Ave.

Zelený list kaštanu připomíná, že dle tradice se právě v tomto stromu v nedaleké obci Bukovinka Panna Maria v roce 1210 zjevila. Jako se od této události zrodil silný a krásný mariánský poutní kult, tak podobně veškerá symbolika loga jakoby pramení právě z tohoto listu. Navíc zelená barva, prostupující a objímající jednotlivé symboly, podtrhuje citlivé zasazení chrámu do krásné přírodní scenérie brány Moravského krasu.


nahoru

Hymna

Chválu vzdejme moravané, nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně, vzývejme ji všichni nežně.
Maria, Maria, denice vítězná,
Maria, Maria, lílie líbezná,
oroduj za nás, Matko v každý čas, Královno nadhvězdná.

Hymna Jubilea
zvuková nahrávka (wav, 1:30 min, 8 MB)nahoru

Motto

Krásná Boží Máti, perlo křtinských strání,
ten, kdo srdce dá Ti, dojde požehnání!


nahoru

Dekret odpustků

Možnost stáhnout ve formátu pdf (210 kB)

znak biskupa

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Při příležitosti prožívání Jubilejního roku 800. výročí zjevení Panny Marie ve Křtinách
uděluji v roce 2010 milost plnomocných odpustků
pro poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách,

a to od 1. května do 21. listopadu 2010,
za dodržení těchto podmínek:

přijetí svátostí smíření
přijetí svatého přijímání
návštěva kostela s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha
modlitba na úmysl Svatého otce.

Nemocní mohou tyto odpustky získat doma duchovní návštěvou tohoto místa
při splnění ostatních podmínek,
a když v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii.

Přeji si, aby úcta ke Kristu a ke svatým,
zvláště k Panně Marii, patronce tohoto kostela,
přinášela poutníkům co nejvíce duchovního užitku.
Kéž je kostel poutem jednoty a pramenem pokoje pro všechny.

podpis biskupa


nahoru