Úvodní slovo k Jubileu

Náš lid se rád utíkal a utíká k Panně Marii. Svědčí o tom celá řada našich mariánských poutních míst. Původ nejstarších připisujeme misi našich slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje. Mezi nejstarší patří i Křtiny. Nedaleko Křtin ve vesničce Bukovince stojí kaplička s nápisem: "Zde se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská". V roce 2010 připadá osmisté výročí, vpravdě jubilejní a zaslouží si naši mimořádnou pozornost. Většina pojednání o Křtinách se ztotožňuje s tímto údajem. Tak benediktin P. Placid Mathon poznamenává: "Křtiny se honosí takovým stářím, jímž málokteré poutnické místo v naší milé vlasti vykázati se může." Zároveň ve svém spise vysoko hodnotí krásu Boží přírody, kterou je posvátné místo obdařeno. Tvoří jednu z nejkrásnějších bran do Moravského Krasu.

Vstoupíme-li do křtinského údolí, překvapí nás vznešená mariánská svatyně jako zjevení velké Boží slávy. Co by dala mnohá evropská metropole, kdyby měla takovou katedrálu! Svůj obdiv plným právem vyjadřujeme označením: "Perla Moravy". Málokterá památka je na tak vysoké umělecké i duchovní výši. Plným právem nese titul: Národní kulturní památka. Vstupujeme-li do svatyně otevírá se nám do šíře i do výše, jakoby Panna Maria otevírala svoji náruč a chtěla nás obejmout.

Rok osmistého výročí slavnostně zahájíme 1. května 2010 za účasti Jeho Eminence kardinála Giovanni Coppy, dřívějšího apoštolského nuncia a častého křtinského poutníka. Jubilejní rok bude velikou a krásnou příležitostí putovat k Panně Marii Křtinské. Zve nás slovy barokní písně: "Nastal čas, krásný zas, mě navštíviti. Já vaše Matka, vy moje děti, chci vás viděti."

Přijeďte nebo připutujte, rádi vás uvítáme!
Zplna srdce vám žehnáme P. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka


nahoru