Aktuality


V nabídce Multimediální soubor z oslav Jubilea

[Vloženo: 10. 6. 2011]

S radostí oznamujeme, že již je k dispozici Multimediální soubor oslav Jubilea. Je vytvořen ze 3 DVD a 1 CD. Tyto nosiče obsahují dohromady 968 fotografií, 22 audio záznamů (především kázání) a 19 video klipů. Přinášejí tak obsáhlou foto, audio, video reportáž celkem ze 14 hlavních slavností. Slovem jednotlivé kapitoly uvádí P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář.
Neváhejte tedy s jeho pořízením buď přímo na prodejním místě v ambitech během poutí nebo objednáním na kontaktech farního úřadu.


nahoru

Bude vydáno DVD z Jubilea

[Vloženo: 25. 11. 2010]

V poutním sezóně 2011 se již nyní můžete těšit na dvojité DVD, které bude obsahovat kompletní video průřez všemi slavnostmi Jubilea, rozsáhlou fotogalerii a zvukové záznamy všech důležitých promluv. Nezapomeňte si ho tedy vyžádat přibližně od května 2011!


nahoru

Velké křtinské jubileum skončilo

[Vloženo: 22. 11. 2010]

V neděli 21. listopadu bylo slavnostní pontifikální bohoslužbou za účasti brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho oficiálně zakončeno Velké křtinské jubileum 2010, tedy oslavy 800 let poutní tradice na toto místo. Tímto datem se také uzavřela možnost získání plnomocných odpustků. Reportáž z celé slavnosti můžete sledovat na stránkách galerie. Všem poutníkům a návštěvníkům, kteří přijali v tomto roce naše pozvání, ještě jednou přejeme, aby dlouho čerpali z milostí Jubilea získaných u trůnu Panny Marie křtinské.


nahoru

Blíží se zakončení oslav Jubilea

[Vloženo: 9. 11. 2010]

Nezadržitelně se blíží zakončení oslav Jubilea. Proběhne opět slavnostně dopolední koncelebrovanou bohoslužbou a odpoledním koncertem. Jubilejní rok s možností získání odpustků uzavře brněnský otec biskup Vojtěch. Program bude v přímém přenosu vysílat křesťanská TV Noe. Sledujte podrobné informace! Využijte poslední příležitost!


nahoru

Zvuková nahrávka hymny Jubilea

[Vloženo: 28. 9. 2010]

Vložena zvuková nahrávka hymny Velkého křtinského Jubilea. Byla pořízena na závěr Slavnostního koncertu na počest Jubilea v den patrocinia křtinského chrámu 12. září. Můžete se zaposlouchat do první sloky jako hymny Jubilea nebo do nahrávky tří prvních slok.


nahoru

Výstava "Křtiny - Santiniho perla Moravy" prodloužena

[Vloženo: 20. 9. 2010]

Výstava je dle informací Diecézního muzea v Brně vzhledem k velkému ohlasu prodloužena do neděle 17. října. Využijte této příležitosti - bližší info o výstavě zde!


nahoru

Slavností koncert na počest Jubilea

[Vloženo: 30. 8. 2010]

Farníky, poutníky, všechny návštěvníky naší mariánské svatyně a především milovníky krásného umění srdečně zveme na tento slavnostní koncert, kde na počest oslav Jubilea 800 let poutní tradice ve Křtinách zazní slavné Dvořákovo "TE DEUM LAUDAMUS" v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, Dómského smíšeného sboru Brno, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla a sólistů. Sledujte podrobné informace!


nahoru

Přijďte na Radostnou cestu

[Vloženo: 30. 8. 2010]

V neděli 5. září se uskuteční další zajímavá akce a sice pobožnost Radostné cesty - tedy zastavení u 7 kapliček "radostí" Panny Marie. Pobožnost povede velký ctitel tohoto poutního místa P. František Dostál. Jste srdečně zváni - sraz bude v 16:00 v kostele.


nahoru

Výroční bohoslužbu papežské korunovace obohatí skupina "Dejá vu"

[Vloženo: 25. 8. 2010]

Slavnostní bohoslužbu 29. srpna v 10:30 na počest papežské korunovace milostné sochy Panny Marie za účasti želivského opata obohatí svou hrou a zpěvem skupina "Dejá vu" z farnosti Brno - Slatina. Jste srdečně zváni! Více informací naleznete zde.


nahoru

Před námi další vrchol oslav Jubilea - slavnost v Bukovince

[Vloženo: 5. 8. 2010]

Již v neděli 15. srpna se uskuteční slavnostní bohoslužba v Bukovince na místě, kde stojí kaplička s nápisem "Zde se roku 1210 Panna Maria zjevila". Předsedat jí bude Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. Sledujte podrobné informace!


nahoru

Celebrant pro hlavní mši svatou hanácké pouti

[Vloženo: 22. 6. 2010]

Jak jsme již dříve avizovali, 22.5. si Pán povolal k sobě na věčnost Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního biskupa litoměřického, který měl celebrovat hlavní nedělní mši svatou hanácké pouti v 10:30hod.
Oznamujeme tedy, že tuto poutní bohoslužbu bude celebrovat P. Vladimír Krejza z Ivanovic na Hané, který připutuje se svými poutníky.


nahoru

Mnoho zajímavého v odkazech texty a galerie

[Vloženo: 20. 6. 2010]

Na stránkách textů naleznete mimo jiné přepisy vybraných kázání a na stránkách foto, audio i video galerie ve zvukové či obrazové podobě reportáže ze všech hlavních poutí a dalších akcí v rámci Velkého křtinského jubilea 2010. Vše je pravidelně aktualizováno!
Potěšte sebe a doporučte svým známým.


nahoru

Mimořádné otevření kostnice pro veřejnost

[Vloženo: 19. 5. 2010]

Během Hlavní pouti jubilejních oslav bude mimořádně pro veřejnost otevřena a zpřístupněna křtinská kostnice. Více informací v poutním kalendáři na základním portálu poutního místa u dané pouti. Neváhejte využít této jedinečné příležitosti!


nahoru

Sledujte galerie oslav

[Vloženo: 4. 5. 2010]

Na těchto stránkách Jubilea jsou již aktivní foto, audio i video galerie. Naleznete zde nejen fotografie ze všech hlavních poutí a dalších akcí, ale také zvukové záznamy přednášek, katechezí či homilií nebo videozáznamy související s oslavami. Galerie budou neustále aktualizovány.


nahoru

Oslavy Jubilea slavnostně zahájeny

[Vloženo: 1. 5. 2010]

Tímto dnem byly za účasti kardinála Mons. Giovanni Coppy z Vatikánu, generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška, novoříšského opata P. Mariana Rudolfa Kosíka, OPraem., řady dalších významných hostů a velkého počtu poutníků slavnostní bohoslužbou přenášenou Českou televizí oficiálně zahájeny oslavy 800 let poutní tradice ve Křtinách. Byly vyhlášeny odpustky pro toto poutní místo a požehnána nová jubilejní korouhev.


nahoru

Důležité informace k zahájení oslav Jubilea

[Vloženo: 22. 4. 2010]

Vzhledem k tomu, že slavnostní bohoslužbu 1. května k zahájení oslav Jubilea za účasti kardinála Mons. Giovanni Coppy z Vatikánu bude přímým přenosem přenášet Česká televize, prosíme všechny poutníky, aby věnovali pozornost instrukcím, uvedeným v rubrice "program oslav" u této slavnosti po rozkliknutí "více informací…".
Současně vás všechny srdečně zveme k osobní účasti na této významné slavnosti!


nahoru

Na hlavní pouť přijede apoštolský nuncius v ČR Mons. Diego Causero

[Vloženo: 15. 4. 2010]

Dnes byla potvrzena zpráva, že v neděli 23. května na naší hlavní - svatodušní - pouti přivítáme vzácného poutníka, apoštolského nuncia v ČR arcibiskupa Mons. Diego Causero. Ten bude v 10:30 sloužit spolu s Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem., opatem novoříšským slavnou koncelebrovanou mši svatou. Generální opat řádu premonstrátů P. Thomas Handgrätinger, OPraem. se velmi omlouvá, ale pracovní povinnosti mu v daném termínu znemožní opustit Řím.


nahoru

V pátek začíná duchovní obnova

[Vloženo: 14. 4. 2010]

Již tento pátek započne bezprostřední příprava před slavnostním zahájením oslav Jubilea.
Srdečně Vás všechny zveme na duchovní obnovu, která bude s P. Kodetem probíhat již tento víkend (pátek až neděle).
V neděli budou oslavy pokračovat děkovnou bohoslužbou k 60. výročí kněžství emeritního křtinského faráře P. Tomáše Prnky.
Odpoledne bude následovat bohatý program - sledujte rubriku "program oslav"!


nahoru

Vložen oficiální program oslav

[Vloženo: 28. 2. 2010]

Vložena oficiální podoba programu oslav Jubilea. Vše naleznete v rubrice "program oslav".
Program je rozložen na duchovní, kulturní a ostatní. Kulturní v sobě zahrnuje podskupinu koncertů a přednášek. Duchovní program navíc obsahuje kalendářní řazení odkazů na program kulturní a ostatní (pro celkovou orientaci).
Přijměte tímto pozvání na oslavy 800 let našeho mariánského poutního místa.


nahoru

Aktualizace programu oslav

[Vloženo: 15. 1. 2010]

Finální podoba programu oslav Jubilea bude zveřejněna v měsíci únoru.


nahoru

Propojení stránek s portálem Krtiny.katolik.cz

[Vloženo: 22. 8. 2009]

Dnes 22. srpna 2009 na den památky Panny Marie Královny byly tyto informační stránky pro Velké křtinské jubileum 2010 propojeny s mateřským portálem Krtiny.katolik.cz. Věříme, že pro každého z vás budou cenným průvodcem při plánování návštěv našeho poutního místa v roce Jubilea.


nahoru

Potvrzení účasti kardinála Coppy z Říma

[Vloženo: 4. 8. 2009]

V prvním srpnovém týdnu 2009 nás brněnské biskupství informovalo, že Vatikán potvrdil soukromou návštěvu kardinála Giovanni Coppy ve Křtinách. Dne 1. května, dá-li Pán, bude tedy předsedat slavnostní koncelebrované mši svaté v 10:30 hod na oficiální zahájení oslav Jubilea 2010.


nahoru

Spuštění stránek Velkého křtinského jubilea

[Vloženo: 1. 8. 2009]

Od srpna 2009 probíhá testovací provoz těchto stránek, které budou součástí portálu Krtiny.katolik.cz a jsou vytvořeny cíleně jako informační zdroj pro Velké křtinské Jubileum v roce 2010. Současně s odlaďováním probíhá i výstavba a doplňování jednotlivých stránek.


nahoru