Oficiální program oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle svého zájmu:

vytisknout program

Během Jubilea bude možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek !

Ostatní akce, související s oslavami Velkého křtinského jubilea
Datum a časNázev a popis
13. 4.
Úterý 10:15
Rekolekce kněží z děkanství blanenského
13. 4.
Úterý 18:00
Putovní pouť "Nový Jeruzalém" - poutníci z Vysočiny
v 18:00 růženec a následně mše svatá, káže P. Jindřich Zdík Charouz, OPraem.
18. 4.
Neděle 16:00
(po koncertu)
Sázení jubilejního kaštanu
na viditelném místě na stráni před novou křtinskou školou
ochránci z Vysočiny nasbírali plody v rodných Habrovanech, tam vypěstovali a do Křtin přijedou kaštan zasadit
29. 4. - 19. 9.
Úterý - neděle
10:00 - 17:00
!Čt jen do 16:15!
!Prodloužena
do 17.10.!
Výstava "Křtiny - Santiniho perla Moravy"
pořádá Diecézní muzeum v Brně v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla
Více informací…Výstava představí křtinský chrám Jména Panny Marie nejen jako slavné poutní místo, ale nabídne návštěvníkům i netradiční pohled na ideová východiska, architektonickou strukturu a ikonografické bohatství barokního díla. Součástí výstavy budou originální historické exponáty, fotografická dokumentace a pro výstavu speciálně připravené modely. Přehled dějin poutního místa doloží velkorysé úsilí zakladatelů a stavebníků a také kvality umělců, kteří se v několika generacích a za složitých historických podmínek na budování kostela podíleli.
Oficiální zahájení výstavy bude ve středu 28. 4. 2010 od 16:00 hod.
28. 5.
Pátek 18:00
Noc kostelů
Více informací… 17:50 - 18:00 Vyzvánění
18:00 - 19:15 Mše svatá a po ní adorace
19:15 - 19:30 Zvonohra
19:30 - 20:00 Původ a význam sochy Panny Marie křtinské (přednáška) více informací - kulturní program
20:00 - 20:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky
20:15 - 21:00 "Zázračná" Madona (přednáška) více informací - kulturní program
21:00 - 21:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky
21:15 - 22:00 Mariánská ikonografie chrámu (odborný výklad) více informací - kulturní program
22:00 - 22:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky
22:15 - 22:30 Bavorské litanie (lidé se mohou přidat)
20:00 - 22:30 Prohlídky míst (1. chrámová loď, 2. kůr, 3. oratoř, 4. kostnice, 5. staré ambity, 6. nové ambity, 7. zimní kaple s občerstvením)
20:00 - 22:30 Stálý program pro děti i dospělé u sv. Anny
22:30 - 23:00 Te Deum a zakončení
Průvodce dělají premonstrátští bratří, novicové a místní laici.
Kněží místní i řádoví jsou lidem k dispozici.
17. - 18. 9.
Pátek - sobota
Den Křtin
více na stránkách městyse Křtiny nebo jejich info-stránkách
18. 9. od 14:00 do 17:00 možnost prohlídky věže a kostnice
18. 9. - 24. 9.
Sobota - pátek
10:00 - 15:00
Výstava křtinských medailí v rámci Dne městyse Křtiny
ve Křtinách v horní nové škole
zahájení 18. 9. v 10:00 hod.
19. 9.
Neděle 5:00
Křtiny - Sloup : tradiční pouť s předáním korouhve
Více informací…pěší pouť farníků z Bukovinky a Křtin do Sloupu
odchod v 5 hod. od kostela
přidají se autobusy
předání korouhve ve Sloupu

Změna programu vyhrazena


nahoru