Oficiální program oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle svého zájmu:

vytisknout program

Během Jubilea bude možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek !

Kulturní program - koncerty
Datum a časNázev a popis
18. 4.
Neděle 14:15
Koncert na Zvonohru
v ambitech chrámu na téma: "Zvoňte, zvony, na vzkříšení"
Více informací…hraje Radek Rejšek
bez vstupného
8. 5.
Sobota 17:00
Koncert SBM (Schola brněnské mládeže)
v křtinském chrámu
Více informací…bude navazovat na společný program a mši svatou Pouti brněnské mládeže do Křtin spojenou s hvězdicovitou poutí okolních děkanátů
dirigent: Štěpán Policer
vstupné dobrovolné
29. 8.
Neděle 14:00
Koncert na Zvonohru
v ambitech chrámu na téma: "Zvony vyzváňajú, pútničkové idú"
Více informací…hraje Radek Rejšek
bez vstupného
12. 9.
Neděle 16:00
Slavnostní koncert na počest Jubilea
v den patrocinia křtinského chrámu
Více informací…program: Charles Gounod - Slavnostní mše ke cti sv. Cecílie, Antonín Dvořák - Te Deum laudamus
pro sóla, sbor, orchestr a varhany
účinkují: Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Dómský smíšený sbor Brno, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla a sólisté: soprán - Zuzana Pálenská, tenor - Petr Levíček, bas - David Szendiuch
varhany: David Postránecký
řídí: Petr Kolař
koncert se uskuteční pod záštitou prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., starostky městyse Křtiny a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Městyse Křtiny a Římskokatolické farnosti Křtiny
základní vstupné na místě 150Kč, zlevněné pro studenty, důchodce a držitele ZTP na 100Kč
prodej vstupenek bude pouze na místě 1 h před začátkem koncertu
17. 10.
Neděle 14:30
Koncert na Zvonohru
v ambitech chrámu na téma: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango" neboli "Volám živé, oplakávám mrtvé, rozrážím hromy" (bývalo psáno na zvonech)
Více informací…hraje Radek Rejšek
bez vstupného
21. 11.
Neděle 16:00
Slavnostní koncert k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea
a na počest 40-tého výročí založení Komorního smíšeného sboru KANTILA Křtiny
Více informací…program: Antonio Vivaldi - GLORIA
účinkují: sólisté, sbor Kantila a orchestr
dirigent: Lukáš Sotolář
vstupné dobrovolné
Kulturní program - přednášky
Datum a časNázev a popis
7. 5.
Pátek 19:00
Přednáška - Křesťan a ekologie
přednáší: Ing. Pavel Novotný
v zimní kapli křtinského chrámu
16. 5.
Neděle 14:30
Přednáška - Půl tisícileté působení premonstrátů ve Křtinách
přednáší: P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský
přednáška proběhne v křtinském chrámu a bude navazovat na požehnání po První jarní pouti
23. 5.
Neděle 14:30
Komentovaná prohlídka chrámu
provádí: P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář
28. 5.
Pátek 19:30
Přednáška - Původ a význam sochy Panny Marie křtinské
přednáší: P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář v rámci projektu "Noc kostelů"
28. 5.
Pátek 20:15
Přednáška - "Zázračná" Madona
seznámení s "Křtinskou knihou zázraků" aneb "Zázračná uzdravení v Oudolí křtinském"
přednáší: Bc. Anna Horáková (autorka stejnojmenné bakalářské práce), studentka historie a etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu "Noc kostelů"
28. 5.
Pátek 21:15
Přednáška - Mariánská ikonografie chrámu
přednáší: Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, PhD., odborná asistentka Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu "Noc kostelů"

Změna programu vyhrazena


nahoru