Texty


Kázání v neděli 13. 6. při hlavní bohoslužbě Vyškovské pouti - P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku

Toto kázání si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (40 kB)


nahoru

Průvod Božího Těla a první svaté přijímání ve Křtinách pohledem P. Jana Peňáze - zasláno 8. června

Když se připravovala noc kostelů, volali z novin, co bude takovým zlatým hřebem ve Křtinách. Řekl jsem jim, že budeme procházet místy, kde mají jednou stát nové ambity, že tam je vysečená tráva, že to je vykolíkované a že tam budou svíce, takže pod oblohou s hvězdami mezi světly bude krásná a romantická cesta. Nakonec lilo jako z konve a nic z toho nebylo. První cesta po trase nových ambitů tedy byla v neděli 6. června s Pánem Ježíšem při procesí Božího Těla, které letos bylo v podobě osmičky. Od hlavního oltáře jsem šli dosavadními ambity do kaple sv. Anny a pak zpátky do kostela a po trase nových ambitů na místo, kde Santini naplánoval kapli sv. Josefa. A bylo krásné počasí, tráva a květy voněly - jak se to zpívá o kvítí, trávě, hvězdách i zrnkách písku v jedné písni: "Tisíckrát chválu vzdát Svátosti chcem velebné ...".

Večer byl na místě nových ambitů táboráček. Bylo tam 17 lidí, od měsíců do 84 let. Společně jsme se pomodlili Anděl Páně a pobavili se a pochutnali si. Další ohýnek bude večer před svatým Janem, ve středu 23. června. Už teď zveme.


nahoru

Článek o průběhu projektu Noci kostelů ve Křtinách v pátek 28. května

Tento článek si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (29 kB)


nahoru

Dojmy poutníků - Ita Cyrusová - zasláno 24. května

Dne 22.5. jsem navštívila s naším chrámovým sborem překrásnou církevní stavbu ve Křtinách. Vraceli jsme se domů z Brna, kde jsme předešlého dne zpívali ve velmi zajímavém (akusticky i esteticky) kostele sv.Augustina. Pojem KŘTINY nám byl znám, ale skutečnost předčila veškerá očekávání. Náš mladý regenschori neodolal a po právě skončené mši nás vyzval ke zpěvu Arcadeltovy AVE MARIA. Přes velký chlad a liják střídaný kroupami, nám bylo "nějak" teplo. Za chvíli se ozvalo i několikeré zahřmění a mně (ač nevěrci) to přišlo velice symbolické! Přeji vám krásné oslavy úctyhodného jubilea a mnoho užaslých návštěvníků, doufejme, že už v lepších časech!!


nahoru

Pozdrav na závěr bohoslužby Hlavní pouti - apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero

Toto kázání si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (30 kB)


nahoru

Kázání v sobotu 15. 5. při večerní bohoslužbě První jarní pouti - P. Milan Mihulec, SDB z Českých Budějovic

Toto kázání si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (33 kB)


nahoru

Zápis do kroniky - kardinál Mons. Giovanni Coppa

zápis do pamětní knihy


nahoru

Homilie při slavnostní bohoslužbě k zahájení oslav Jubilea - kardinál Mons. Giovanni Coppa

Tuto homilii si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (35 kB)


nahoru

Promluva v úterý 27. 4. přípravného týdne P. Miloslava Čamka z Hlubokých Mašůvek

Tuto promluvu si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (28 kB)


nahoru

Článek o průběhu Hasičské pouti ve Křtinách v neděli 25. dubna

Tento článek si můžete otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf (32 kB)


nahoru

"Odpustky" - vysvětlení

Milí farníci a poutníci,
prožíváme naše Velké křtinské jubileum. Jsou s ním spojené i tzv. "odputky", tedy velmi hodnotný duchovní nástroj. I odpustky však byly v minulosti zneužívány. Papež Jan Pavel II. to dobře věděl, přesto vyhlásil odpustky pro Jubilejní rok 2000. Proto se jezdilo nebo také chodilo do Říma.
Také náš otec biskup Vojtěch vyhlásil odpustky pro naše Jubileum od 1. května do slavnosti Krista Krále 21. listopadu 2010. Využijme příležitostí k získání odpustků. Odpustky znamenají, že využijeme zásluh Ježíše Krista a svatých a nejsme odkázáni jen na své slabé lidské síly.

Katechismus píše doslova:
"Odpustky jsou odpuštění časných trestů před Bohem, které si člověk zasloužil za hříchy již odpuštěné jako vinu. Věřící je získává za určitých podmínek pro sebe i pro druhé, prostřednictvím služby církve, která jako vykonavatelka vykoupení rozdává poklad zásluh Krista a svatých."

Je to tajemství víry, které se pokusím trochu přiblížit příkladem z dnešního života, i když vím, že každé přirovnání pokulhává:
"Maruška se vrátila ze školy s pětkou z češtiny. Doma už čekala nachystaná práce. Dostala vztek, popadla hrnek a hodila ho do okna. Vakuové sklo v eurookně náraz nevydrželo a vysypalo se. To už se vraceli rodiče. Nechtějte ani slyšet, co tatínek Marušce řekl a jak se na ni rozzlobil. Když se Maruška uklidnila a poprosila za odpuštění a slíbila, že už to víckrát neudělá, tatínek se také uklidnil. Odpustil jí a Maruška se mohla spolehnout, že už jí to nikdy nebude připomínat. Byl to férový chlap. Když se potom vrátila maminka, už jí o tom vyprávěl jako o věci, která se stala v minulosti.
Jenomže do kuchyně fičel studený vítr a hrozilo nebezpečí, že za chvilku se tam bude i chumelit. Bylo tedy potřeba honem dát okno znovu zasklít. Maruška věděla, že to bude drahé. Chápala také, že by to měla sama zaplatit. Vždyť sama způsobila, že ostatní členové rodiny budou nuceni večeřet na mrazu.
Když vzala svou pokladničku a vybrala z ní všechny své peníze, bylo to žalostně málo. Za to by zaplatila jedině tak dopravu do dílny a zpět. Smutně se podívala na ostatní členy rodiny, kteří počítali s ní. A co kdybych si to odpracovala, řekla nakonec. Budu uklízet, i když na mně nebude řada, i místo své mladší i starší sestry.
To by šlo, když si vezmeš na starost ještě psa a všechny králíky, řekli na to oba rodiče, mrkli na sebe, sáhli do svých peněženek a odvezli okno ke sklenáři."

V našem příběhu odpustil tatínek Marušce vinu a už jí to nikdy nevyčítal. Praktické následky jejího hříchu - nebezpečí, že jim zmrzne jídlo na stole - byly odstraněny ve spolupráci s Maruškou. Ta nabídla své úspory a rozhodla se dělat dobro - sekat dobrotu, jak se u nás říká. Rodiče to přijali a podmínky upřesnili.
Když člověk zhřeší, vina je mu odpuštěna ve svátosti smíření, k níž patří především lítost, opravdové předsevzetí a vyznání před knězem, který určí pokání a udělí rozhřešení. Tím nám jsou odpuštěny i věčné tresty, to znamená, že nám Pán Bůh ty hříchy už nikdy nebude připomínat, ani na posledním soudu ne.
Jako v té kuchyni však zůstávají následky hříchu:
K jejich smazání slouží odpustky. Kdo vykoná platnou svátost smíření a získá tím od Boha odpuštění, může jako ta Maruška dělat dobro - sekat dobrotu. Když to dělá, získává tím odpustky, smazávají se mu následky. Následky se nazývají očištění duše, zkráceně očistec.
Církev určuje, co se má udělat, stanoví podmínky pro získání odpustků. Dokonce přidává z pokladu, získaného zásluhami Ježíše Krista, Panny Marie a svatých. Přesně tak, jako rodiče Marušky sami doplatili, co bylo třeba k zasklení okna. Církev tedy určuje příležitosti k získání odpustků, i ty, které byly vyhlášeny pro letošní Jubilejní rok zde ve Křtinách, totiž navštívit kostel a pomodlit se přitom Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho ty tři obvyklé a povinné podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Sv. Otce. To vše od 1. května do 21. listopadu letošního jubilejního roku. A toto zde uvedené můžeme díky Pánu Ježíši udělat pro svou duši nebo pro někoho ze zemřelých, aby jejich duše byla vysvobozena z očistce a došla do nebe.

P. Jan Peňáz