Audiogalerie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Duchovní obnova - 16. dubna
první kázání - P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR (mp3, 18:28 min, 27 MB)

Duchovní obnova - 17. dubna
první přednáška - P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR (mp3, 50:58 min, 73 MB)

Duchovní obnova - 17. dubna
druhá přednáška - P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR (mp3, 53:15 min, 77 MB)

Duchovní obnova - 17. dubna
druhé kázání - P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR (mp3, 6:19 min, 9 MB)


Diamantová primiční mše svatá P. Tomáše Prnky - 18. dubna
kázání - P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský (mp3, 18:42 min, 27 MB)

Diamantová primiční mše svatá P. Tomáše Prnky - 18. dubna
gratulace, závěrečné požehnání, píseň Chválu vzdejme (mp3, 32:47 min, 47 MB)


Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba k zahájení oslav Jubilea - 1. května
přivítání - Mons. Jan Peňáz, křtinský farář (mp3, 5:29 min, 8 MB)

Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba k zahájení oslav Jubilea - 1. května
homilie - kardinál Mons. Giovanni Coppa (mp3, 10:30 min, 15 MB)

Žehnání nové Boží muky kardinálem Mons. Giovannem Coppou v den zahájení oslav Jubilea - 1. května
závěrečná promluva po požehnání - P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář (mp3, 7:16 min, 10 MB)


První jarní pouť - 16. května
homilie - P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský (mp3, 14:15 min, 21 MB)

Půl tisícileté působení premonstrátů ve Křtinách - 16. května
přednáška - P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský (mp3, 36:44 min, 53 MB)


Hlavní pouť - 23. května
homilie - P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský (mp3, 10:08 min, 7 MB)

Hlavní pouť - 23. května
pozdrav - apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero (mp3, 14:18 min, 10 MB)

Komentovaná prohlídka chrámu - 23. května
provádí: P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář (mp3, 1:1:59 min, 89 MB)


Přednáška - Původ a význam sochy Panny Marie křtinské - v rámci Noci kostelů - 28. května
přednáší: P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář (mp3, 25:38 min, 37 MB)

Přednáška - "Zázračná" Madona - v rámci Noci kostelů - 28. května
přednáší: Bc. Anna Horáková (autorka stejnojmenné bakalářské práce), studentka historie a etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (mp3, 27:46 min, 40 MB)


Úvod k prohlídce - Mariánská ikonografie chrámu - v rámci Noci kostelů - 28. května
přednáší: Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, PhD., odborná asistentka Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (mp3, 6:25 min, 9 MB)


Orelská pouť - 30. května
homilie - Mons. Ján Sokol, emeritní arcibiskup trnavský (mp3, 26:57 min, 39 MB)

Orelská pouť - 30. května
poděkování P. Tomáše Prnky a doslov Mons. Jána Sokola před závěrečným požehnáním (mp3, 5:29 min, 8 MB)


Vyškovská pouť - 13. června
homilie - P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku (mp3, 25:48 min, 50 MB)


Hanácká pouť - 26. června
homilie - P. Marcel Javora, farář ve Vysočanech u Blanska (mp3, 10:58 min, 16 MB)

Hanácká pouť - 27. června
homilie - P. Vladimír Krejza z Ivanovic na Hané (mp3, 15:37 min, 23 MB)

Hanácká pouť - 27. června
slovo na závěr bohoslužby od P. Tomáše Prnky (mp3, 6:48 min, 10 MB)


Slavnostní bohoslužba v Bukovince - 15. srpna
homilie - Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický (mp3, 18:54 min, 14 MB)

Slavnostní bohoslužba v Bukovince - 15. srpna
slovo na závěr bohoslužby od P. Tomáše Prnky (mp3, 9:22 min, 7 MB)


Slavnostní bohoslužba k 13. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie - 29. srpna
homilie - P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský (mp3, 19:38 min, 14 MB)


Píseň Chválu vzdejme - pořízeno 12. září
během slavnostního koncertu na počest Jubilea (wav, 3:57 min, 42 MB)


Dušičková pouť - 17. října
homilie - P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský (mp3, 16:45 min, 12 MB)


Svatohubertská mše - 7. listopadu
homilie - P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář (mp3, 14:22 min, 10 MB)


Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba - 21. listopadu
homilie - Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský (mp3, 13:44 min, 10 MB)

Slavnostní koncert k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea - 21. listopadu
závěrečné poděkování - P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář (mp3, 8:17 min, 6 MB)