Videogalerie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Duchovní obnova - 17.4. - klip kameramana jubilejních oslav
vede P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR; délka reportáže 4:05

Týden v regionech - 17. 4. - Česká televize
Historie a současnost poutního místa; začátek reportáže v čase cca 6:25

Diamantová primiční mše svatá P. Tomáše Prnky - 18. 4. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
děkovná bohoslužba k 60. výročí kněžství emeritního křtinského faráře; délka přenosu 9:31

Týden v regionech - 19. 4. - Česká televize
Požehnání Zvonohry; začátek reportáže v čase cca 18:10

Medailon pro P. Tomáše Prnky - amatérský záznam
autor věnoval k 60. letům kněžství emeritního křtinského faráře; délka reportáže 14:14

Vlna z Brna - 23. 4. - B-TV brněnská televize
Velké křtinské jubileum; délka reportáže 19:36

Poutní bohoslužba - 1. 5. - Česká televize
Slavnostní koncelebrovaná bohoslužna k zahájení oslav Jubilea 2010; délka přenosu 1:01:35

Žehnání nové boží muky - 1.5. - záznam kameramana jubilejních oslav
žehná kardinál Mons. Giovanni Coppa, promluva P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář; délka reportáže 15:06

Zahájení Jubilea - 1.5. - amatérský záznam
co nebylo v České televizi; délka reportáže 9:22

Zahájení Jubilea - 1.5. - záznam a střih Jiří Peš
Slavnostní koncelebrovaná bohoslužna k zahájení oslav Jubilea 2010 pohledem amatérského kameramana; délka reportáže 14:57

Žehnání nové boží muky - 1.5. - amatérský záznam
žehná kardinál Mons. Giovanni Coppa; délka reportáže 8:34

Orelská pouť - 30. 5. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
poutní mši svatou v 10:30 celebruje Mons. Ján Sokol, emeritní arcibiskup trnavský; délka reportáže 8:57

Svatoanenská pouť - 25. 7. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
poutní mši svatou v 10:30 celebruje P. Stanislav Krátký, probošt mikulovské kapituly; délka reportáže 9:55

Slavnostní bohoslužba v Bukovince - 15. 8. - záznam kameramana jubilejních oslav
poutní mši svatou v 10:30 celebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický; délka reportáže 1:34:57

Slavnostní bohoslužba v Bukovince - 15. 8. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
poutní mši svatou v 10:30 celebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický; délka reportáže 14:59

Slavnostní bohoslužba v Bukovince (místo zjevení Panny Marie) - 15. 8. - amatérský záznam Jaroslav Urdy
poutní mši svatou v 10:30 celebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický; délka reportáže 9:02

Slavnostní bohoslužba v Bukovince - 15. 8. - amatérský záznam Jaroslav Urdy
kázání Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa českobudějovického při poutní mši svaté v 10:30; délka reportáže 7:45

Slavnostní koncert na počest Jubilea - 12. 9. - amatérský záznam Jaroslav Urdy
v den patrocinia křtinského chrámu; délka reportáže 9:54

Dušičková pouť - 17. 10. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
poutní mši svatou v 10:30 celebruje P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský; délka reportáže 14:59

Svatohubertská mše - 7. 11. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
poutní mši svatou v 10:30 slouží P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář; délka reportáže 15:00

Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba - 21. 11. - přenos TV Noe
poutní mši svatou v 10:30 celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský; délka reportáže 1:24:51

Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba - 21. 11. - záznam a střih Jiří Peš (amatérský kameraman)
poutní mši svatou v 10:30 celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský; délka reportáže 14:45