Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Duchovní obnova
- P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR jako hlavní exercitátor


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea