Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Diamantová primiční mše svatá P. Tomáše Prnky
- děkovná bohoslužba k 60. výročí kněžství emeritního křtinského faráře, káže P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský.


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea