Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Vernisáž výstavy "Křtiny - Santiniho perla Moravy"
- pořádá Diecézní muzeum v Brně v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, za účasti brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea