Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Koncert Scholy brněnské mládeže (SBM-ky)
- navazoval na společný program a mši svatou Pouti brněnské mládeže do Křtin spojenou s hvězdicovitou poutí okolních děkanátů
- dirigent: Štěpán Policer


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea