Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


První jarní pouť - neděle
- slavnostní bohoslužbu celebruje P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea