Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


První jarní pouť - neděle odpoledne
- požehnání vede P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský
- následuje jeho přednáška Půl tisícileté působení premonstrátů ve Křtinách


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea