Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Hlavní pouť - neděle
- celebruje apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero spolu s Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem., opatem novoříšským


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea