Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Orelská pouť
- celebruje Mons. Ján Sokol, emeritní arcibiskup trnavský


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea