Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Slavnostní bohoslužba k 13. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie
- celebruje P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea