Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Dušičková pouť
- celebruje P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea