Fotografie z průběhu oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle vašeho zájmu:


Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba
- celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský


Fotografové, zachycující průběh Velkého křtinského jubilea