en-U KOSTEL BŘEZINA | FARNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FILIÁLNÍ KOSTEL PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE V BŘEZINĚ

Po roce 1989 byla postavena řada kostelů a kaplí. K ním se řadí i nový kostel v Březině - farnost Křtiny. K Březině byla v roce 1950 připojena malá vesnička Proseč. Obě vesnice měly své kaple, které se nazývaly "zvonice". V Březině byla zbourána v roce 1913. V Proseči do roku 1891 stávala na návsi zvonice, která byla v roce 1891 upravena na kapli s oltářem. V roce 1936 byla přestavěna dále od silnice. V zápisech čteme : Tato kaple byla postavena za přispění Ministerstva sociální péče a občanů zdejší obce, ku zmírnění nezaměstnanosti vzniklé hospodářskou krizí po 1. světové válce.

Dále čteme v obecní kronice: Dne 24. dubna 1976 byla kaple demolována. Demontovaný zvon byl uložen na obecním úřadě. Zvon váží asi 100 kg. Na plášti jsou dva reliéfy - sv. Florián a sv. Jan a Pavel. Další nápis: Liborius Martinu in Brinn 1774. Zachoval se i starobylý křížek. Po zbourání kaple bylo přislíbeno postavit novou a v ní umístit starobylý zvon. Po roce 1980 byl farní úřad ochoten postavit novou zvonici v parku vedle obecního úřadu. Přišel listopad 1989 a bylo vysloveno přání postavit větší kapli s možností sloužit v ní mši svatou. Přání se začalo plnit. Základní kámen posvětil svatý Otec Jan Pavel II. při své návštěvě na Velehradě 22. dubna 1990. Plán kaple vypracoval ing. Arch. Müller z Brna. Stavbu jsme zahájili 1. června 1993. Hlavním dodavatelem byla firma Reko. Střešní práce provedla fa Webr. Další se podíleli na montáži bonského šindelu, klempířských, stolařských a kamenických pracích. Výtvarné práce provedl dr. Karel Rechlík.

V neděli 5. září 1993 za účasti generálního vikáře Jiřího Mikuláška byl vložen do zdiva základní kámen. Každý měl možnost poklepat kámen a zároveň něčím přispět do pokladničky. Za kámen do zdiva byl vložen pamětní list, několik mincí, pohlednice, obrázky a další.

V neděli 21. srpna 1994 biskup brněnský posvětil starobylý zvon, který byl zároveň zavěšen do vrcholu střechy. Sešlo se velké množství lidu. Mezi námi byli i vozíčkáři, kteří byli na dovolené ve Křtinách. Každý měl možnost zvon poklepat.

V neděli 2. července ve 14 hodin jsme posvětili věžní kříž, do báně jsme vložili zápisy a dokumenty, a pozlacený kříž s bání jsme umístili na vrchol kaple. Světil místní děkan P. Tomáš Prnka.

Za nesmírného úsilí a především s pomocí Boží a mnoha dobrodinců se podařilo dostavět nový kostel. Historickým dnem byla neděle 17. září 1995, kdy biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle posvětil oltář i kostel. V něm se stále uchovává Nejsvětější svátost. Celá slavnost trvala dvě hodiny. Hrála slovácká krojovaná hudba Dambořanka. Podle denního tisku se zúčastnilo na tři tisíce lidí. Odpoledne ve 14:30 hod. jsme se opět shromáždili v kostele, abychom chvalozpěvem " Bože, chválíme tebe" poděkovali za zdařilé dílo. Pobožnost obohatil zdejší známý smíšený sbor Kantila. Zvláště se líbily zpěvy a recitace dětí z Mateřské a Základní školy v Březině. Dobrá věc se podařila.

Odborníci posuzují stavbu jako velmi zdařilou. Stala se duchovní dominantou celé vesnice. Půdorys kostela má tvar čtverce. Střechu tvoří čtverhranný jehlan. Architekt zvolil podobu stanu. Má nám připomínat Boží stánek, který provázel lid Starého Zákona do země zaslíbené. Stejně i nám má nový kostel pomáhat na cestě k věčné spáse. Pozemek, na kterém kostel stojí, má starobylý název: "Nad krbem". Nedaleko je studánka, kde vždy bylo dost pitné vody, a tam se říká : U krbu. Krb je známým pojmem pro domov. Nechť i náš kostel se stane domovem všech občanů i těch kdo budou přicházet.

Kostel je zasvěcen Panně Marii, Matce církve. Je to ojedinělý mariánský titul. Pokoncilní církev jej zařadila do misálu i do litanie loretánské.

Motivem uměleckých vitráží je motiv ochranného pláště Panny Marie. Ze tří stran obepínají celý kostel a dodávají interiéru slavnostní zlatavé světlo.Tak bude Matka církve svým pláštěm chránit posvátné místo, celou obec a všechny návštěvníky. Některé části vitráží připomínají andělské perutě. Andělé provázejí Pannu Marii při mnoha příležitostech.

V některých částech jsou vitráže téměř průhledné. Vnitřek kostela není tak pohledově izolován od svého okolního prostředí, ale opticky a duchovně může "vyzařovat" i navenek. Zajímavě je vytvořeno i věčné světlo. Tvoří jej barevný kotouč ve dvířkách svatostánku. Působí jako vycházející slunce.

Naše přání:
"Ať se toto posvátné místo stane jak domem Božím, tak i domem zdejšího lidu."

Zaznamenal P. Tomáš Prnka

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017