en-U AKTUALITY 2012 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

AKTUALITY - ROK 2012

Vyzvánění Zvonohry o vánocích 2012

[Vloženo: 10. 12. 2012]

Od 25.12. až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo 14-ti koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu Slunce: 25/12 v 15:57 h., 26/12 v 15:58 h., 27/12 v 15:58 h., 28/12 v 15:59 h., 29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h., 31/12 v 16:02 h., 1/1 2013 v 16:02:30 hodin.
Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14hod., protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv. potažmo Radostná cesta.
Více informací zde.
Upřímně zveme všechny na celý pořad anebo jen na část.


Vánoční program 2012 ve Křtinách

[Vloženo: 10. 12. 2012]

Na našich stránkách můžete sledovat vánoční program místní farnosti Křtiny.

Všem vám přejeme klidné prožití doby adventní vrcholící v radost doby vánoční a do nového roku 2013 hojnost Božích darů a mocnou přímluvu Panny Marie.

Team Krtiny.katolik.cz.


Svatý Mikuláš přijde do Křtin 2. prosince

[Vloženo: 26. 11. 2012]

Opravdický svatý Mikuláš přijde do křtinského kostela v neděli 2. 12. 2011 ve 14 hodin 14 minut! Bude oblečen jako skutečný biskup a budou s ním dva velcí andělé celí v bílém. Svatý Mikuláš nebude nikoho zkoušet, ale všechny povzbudí, děti i dospělé, pomodlí se s nimi a pak jim požehná. Každý biskup přece žehná. Na závěr pak požehná každému dítěti zvlášť, jeden anděl ho pohladí a druhý mu předá dárek.
Moc se těší na všechny děti bez rozdílu ze Křtin i z celého okolí i na jejich doprovod.
Pozvánku vyřizují a také se moc těší
o. Jan, o. Tomáš a jejich spolupracovníci
PS pro rodiče: Připravené dárky je potřeba předem předat v sakristii anebo na faře a čitelně a přesně je podepsat.


Poutní období 2012 skončilo

[Vloženo: 5. 11. 2012]

Svatohubertskou poutí skončilo letošní poutní období. Rámcový přehled tradičních poutí pro rok 2013 spolu s informací k nedělním mším svatým najdete zde.


Noc kostelů ve Křtinách

[Vloženo: 22. 5. 2012]

Program Noci kostelů dne 1. června (pátek) ve křtinském chrámu naleznete v rubrice Poutní kalendář - červen.


3. křtinské vytrubování

[Vloženo: 21. 5. 2012]

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník Křtinského vytrubování v termínu 25.-27.-května 2012. Účast přislíbilo 42 trubačů ze 7 souborů z celé České republiky a ze Slovenska!

Více informací naleznete na farních aktualitách.


Pouť mužů ze Křtin do Senetářova a zpět

[Vloženo: 25. 4. 2012]

Na prvního května zvou skauti a farníci z Blanska tatínky, syna a vnuky na program cestou z Jedovnic a v Senetářově, na putování do Jedovnic a ze Senetářova do Bukovinky a Křtin zve všechny poutník Jan ze Křtin (Mons. Peňáz).

Více informací naleznete na farních aktualitách.


Velikonoční přání křtinských kněží

[Vloženo: 2. 4. 2012]

Požehnané svátky velikonoční a duchovní povzbuzení z bohoslužeb vám a vašim rodinám ze srdce přejí

otec Tomáš a otec Jan


Vložen poutní kalendář na poutní období květen až listopad 2012

[Vloženo: 19. 3. 2012]

Byl dokončen plán poutí a dalších akcí pro letošní rok 2012. Jeho detailní přehled Vám přinášíme na těchto stránkách zde v Informačním portálu.

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z poutí u trůnu Panny Marie Křtinské.


Velikonoční program 2012 ve Křtinách

[Vloženo: 19. 3. 2012]

Na našich stránkách můžete sledovat velikonoční program místní farnosti Křtiny.

Všem vám přejeme duchovní prožití doby svatopostní. Kéž na jejím závěru pocítíte radostné velikonoční Aleluja! Kristus v pravdě z mrtvých vstal!

Team Krtiny.katolik.cz.


Aktualizace infoservisu

[Vloženo: 7. 1. 2012]

Infoservis byl právě aktualizován pro rok 2012.

V tomto roce se chystáme na další úpravy a doplňování portálu.

Team Krtiny.katolik.cz.


Ježíškova pošta opět ve Křtinách

[Vloženo: 29. 12. 2011]

Po roce se opět otevírá "pobočka" Ježíškovy pošty ve Křtinách.

Je potřeba děkovat za všechny milosti, pomoc a dary získané během vánočních svátků. Proto byla znovu zřízena Ježíškova pošta ve Křtinách. Do kufru pod vánočním stromem vedle betléma v chrámu můžete dávat dopisy Ježíškovi, ve kterých mu poděkujete za dárky - za ty, které jsme našli pod stromečkem, ale i za vše další. Děkovat mohou a mají děti i dospělí.

Dopisy vkládejte zalepené, nikdo je nebude otvírat. Každý další dopis bude očíslován, aby se žádný neztratil. Po skončení vánoční doby je vložíme do země na kněžském hrobě ve Křtinách.

V Jeruzalémě také chrámoví služebníci vybírají papírky s modlitbami ze škvír ve zdi nářků a pohřbívají je. Je to starozákonní zvyk a díky jeho dodržování se nám zachovaly vzácné biblické svitky z prvních staletí.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017