KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

POUTNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2017

23. dubna - neděle - Křtinské posvícení

(2. neděle velikonoční)

  • Křtinské posvícení (246. výročí posvěcení našeho chrámu - 21.4.1771), slouží a káže P. František Dostál, rodák z Tištína, nyní farář v Hustopečích nad Bečvou a věrný křtinský poutník od svého ranného mládí. Zahájí tím 808. ročník našich poutí. Mše svaté budou v křtinském chrámu v 7:30 a 10:30 hod.
  • Latinsky zpívá Svatomichalská gregoriánská schola pod vedením Dr. Josefa Gerbricha.

30. dubna - neděle - XVI. hasičská pouť

(3. neděle velikonoční)

  • Program:
  • V 10:00 hod. slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
  • V 10:30 hod. poutní mše svatá. Slouží a káže premonstrát ze Želetavy, člen novoříšské kanonie Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem., pověřený duchovní správou hasičských sborů v krajích Jihomoravském a Vysočina.
  • Po bohoslužbě na náměstí městyse další program s ukázkami činnosti hasičů - zdravice hostů, žehnání hasičské techniky a hasičských symbolů, mažoretky Hvězdičky z Rosic, ukázky činnosti mladých hasičů, komentovaná přehlídka hasičské techniky (cca 11:30 - 13:30 hod.)
  • V průběhu celé akce hraje dechová hudba "Sivická kapela".
  • Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, Městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.

Přejít na měsíc květen 2017.

nahoru

AKTUALITY

Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
Výstava v chrámu
Velikonoční přání
Velikonoční program 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

FARÁŘ:
Mons. Jan Peňáz

tel.: 516 439 189
mobil: 736 529 221
mail: penaz.vm@seznam.cz

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
mail: cyril10@seznam.cz

KAPLAN:
P. Jan Krbec

mobil: 604 975 416
mail: jan.frantisek@email.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 26. 6. 2017