en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2017 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2017

23. dubna - neděle - Křtinské posvícení

(2. neděle velikonoční)

  • Křtinské posvícení (246. výročí posvěcení našeho chrámu - 21.4.1771), slouží a káže P. František Dostál, rodák z Tištína, nyní farář v Hustopečích nad Bečvou a věrný křtinský poutník od svého ranného mládí. Zahájí tím 808. ročník našich poutí. Mše svaté budou v křtinském chrámu v 7:30 a 10:30 hod.
  • Latinsky zpívá Svatomichalská gregoriánská schola pod vedením Dr. Josefa Gerbricha.

30. dubna - neděle - XVI. hasičská pouť

(3. neděle velikonoční)

  • Program:
  • V 10:00 hod. slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
  • V 10:30 hod. poutní mše svatá. Slouží a káže premonstrát ze Želetavy, člen novoříšské kanonie Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem., pověřený duchovní správou hasičských sborů v krajích Jihomoravském a Vysočina.
  • Po bohoslužbě na náměstí městyse další program s ukázkami činnosti hasičů - zdravice hostů, žehnání hasičské techniky a hasičských symbolů, mažoretky Hvězdičky z Rosic, ukázky činnosti mladých hasičů, komentovaná přehlídka hasičské techniky (cca 11:30 - 13:30 hod.)
  • V průběhu celé akce hraje dechová hudba "Sivická kapela".
  • Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, Městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.

Přejít na měsíc květen 2017.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017