en-U FARNOST KŘTINY 2017 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FARNOST KŘTINY 2017

Program druhého pátku farnosti v měsíci červnu 2017

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje na faře další přednáška o těžkých místech Bibli. Přednáší Doc. Petr Chalupa.
Vše se uskuteční v pátek 9. června 2017.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Program druhého pátku farnosti v měsíci květnu 2017

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje na faře další přednáška o těžkých místech Bibli. Přednáší Doc. Petr Chalupa.
Vše se uskuteční v pátek 12. května 2017.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Velikonoce ve Křtinách

Květná neděle - 9. dubna 2017

 • Mše sv.: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Matouše.
 • Křtiny - 14:00 hod. - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 13. dubna 2017

 • Mše sv.: Křtiny 16:30 hod. a po ní adorace, Bukovinka 19:30 hod.
 • Památka poslední večeře Páně.
 • Poslední Zvonohra v 16:16hod.
 • Hrkání v 18hod.
 • 19:30hod. koncert pro pěší poutníky i farníky.

Velký pátek - 14. dubna 2017

 • Obřady: Křtiny 15:00 hod. (protože je den volna)
 • Památka umučení Páně, po celý den přísný půst pro katolíky od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let do smrti, postit se mohou a mají i mladší i starší.
 • Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00 hod.
 • Ve 20:00 hod. křížová cesta po místech radosti a naděje (Gaudium et spes), smutku a úzkosti v naší obci.
 • Hrkání v 6, 12 a 18hod.

Bílá sobota - 15. dubna 2017

 • Obřady Velikonoční vigilie: Křtiny 19:45 hod. (po západu slunce nad Křtinami)
 • V ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce.
 • V kostele bohoslužba slova, svěcení křestní vody, bohoslužba oběti a po ní krátké procesí.
 • Hrkání v 6 a 12 hod.

Hod Boží velikonoční - 16. dubna 2017

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Pondělí velikonoční - 17. dubna 2017

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!


Program druhého pátku farnosti v měsíci dubnu 2017

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Program - viz. Velký pátek a křížová cesta.
Vše se uskuteční v pátek 14. dubna 2017.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Program druhého pátku farnosti v měsíci březnu 2017

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje na faře přednáška o těžkých místech Bibli. Přednáší Doc. Petr Chalupa.
Vše se uskuteční v pátek 10. března 2017.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Program druhého pátku farnosti v měsíci únoru 2017

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje na faře přednáška o Bibli všeobecně. Přednáší P. Stanislav Pacner.
Vše se uskuteční v pátek 10. února 2017.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017