KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2017

3. června - sobota - Hlavní pouť

(vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)

 • 7:30 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků
 • 16:00 hod. mše sv. - slouží profesor Mons. Ladislav Tichý a kněží z Boskovic
 • 18:00 hod. mše sv. - slouží 1. prelát a děkan brněnské kapituly Mons. Jiří Mikulášek
 • Večer zakončíme světelným průvodem s dechovou hudbou. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Uvítáme poutníky: z Adamova a Blanska, Prostějova, Boskovic , Knínic a okolí, ze Šitbořic, Brodku u Konice, Brodku u Prostějova, Podivic a Ondratic a Dobrochova, Kojetína, Měrovic, Lipové, Otaslavic a Vranovic a Vincencova, Konice a Jednova a Suchdola a Horního Štěpánova, Boskovic a Knínic, Podolí u Brna a dalších míst.
 • Svátost smíření od 15h.

4. června - neděle - Hlavní pouť

(Hod Boží svatodušní)

 • Mše svaté: 6:15 - 7:30 hod.
 • 9:00 a 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.
 • 14:00 hod. mariánská pobožnost.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice, Sokolnice, Telnice, Kobylnice a dalších míst.
 • Svátost smíření dopoledne.

5. června - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 18:00 hod.

9. června - pátek - Noc kostelů

 • Základní program:
 • Téma: Premonstráti v akci
 • 18:00 hod. - zahajovací mše svatá
  na připomínku budovatelů Křtin - zábrdovických premonstrátů - slouží premonstrátský opat z Nové Říše o. Marian Kosík, asistují spolubratři
 • 19:00 hod. - otevřené prostory
  kostel, kaple Božího milosrdenství, kaple sv. Anny, kůr, kostnice, oboje ambity, Zvonohra zblízka, WC
 • 19:00 hod. - premonstráti v akci
  přítomní otcové a bratři se pomodlí české hodinky, tak jak se je zde jejich předchůdcové modlili latinsky po půl tisíciletí
 • 19:30 hod. - prohlídka s odborným komentářem
  farář vás osobně provede a podá vysvětlení od pramene
 • 20:30 hod. - premonstráti dokončí akci
  při západu slunce uzavřou otcové a bratři premonstráti den večerní zpívanou modlitbou - česky ale stejnými slovy jak se jejich předchůdcové modlili latinsky po půl tisíciletí
 • 20:55 hod. - naši zpívají
  naše Kantila zazpívá v ambitech, začíná při západu slunce
 • 22:00 hod. - ztišení
  lehce osvětlený kostel i oboje ambity nás pozvou ke ztišení, obdivu, osobní a třeba i společné modlitbě

 • Program v Březině:
 • 17:30 hod. - moderní modlitba růžence úvodem
 • 18:15 hod. - Gospel Friends
 • 19:15 hod. - z historie kostela včetně krátkého filmu o jeho stavbě
 • 19:30 hod. - ochutnávka mešního vína
 • 20:50 hod. - píseň bratra Slunce

 • Bližší info k programu v Březině 2017.
 • Bližší info k programu ve Křtinách 2017.
 • Více informací naleznete také na oficiálních stránkách Noci kostelů 2017.
 • Všichni jste srdečně zváni.

11. června - neděle - Župní orelská pouť

(Slavnost Nejsvětější Trojice )

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.
 • Při mši svaté v 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory a poutníky z Pozořic. Poutní mši svatou slouží a káže opat Filip Lobkowicz z Teplé.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr kněžské požehnání.
 • Svátost smíření dopoledne.

18. června - neděle - V. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení podle evangelia a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu
zároveň - neděle - Boží Tělo

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30. Slouží a kážou místní kněží.
 • Po mši svaté v 10:30 hod. bude procesí Božího Těla v obojích ambitech.

24. června - sobota - Hanácká pouť

 • V 7:30 hod. mše svatá.
 • Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.
 • V 18:30 hod. bude mše svatá. Po ní bude následovat světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.

25. června - neděle - Hanácká, Vyškovská a Sloupská pouť

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30 hod. - slouží kněží doprovázející své poutníky
 • Proběhne tradiční předání praporu ze Sloupu.
 • Poutníci: Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice, Lipovec, Kulířov a další.

Přejít na měsíc květen 2017. Přejít na měsíc červenec 2017.

nahoru

AKTUALITY

Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
Výstava v chrámu
Velikonoční přání
Velikonoční program 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

FARÁŘ:
Mons. Jan Peňáz

tel.: 516 439 189
mobil: 736 529 221
mail: penaz.vm@seznam.cz

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
mail: cyril10@seznam.cz

KAPLAN:
P. Jan Krbec

mobil: 604 975 416
mail: jan.frantisek@email.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 26. 6. 2017