en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2017 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2017

3. června - sobota - Hlavní pouť

(vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)

 • 7:30 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků
 • 16:00 hod. mše sv. - slouží profesor Mons. Ladislav Tichý a kněží z Boskovic
 • 18:00 hod. mše sv. - slouží 1. prelát a děkan brněnské kapituly Mons. Jiří Mikulášek
 • Večer zakončíme světelným průvodem s dechovou hudbou. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Uvítáme poutníky: z Adamova a Blanska, Prostějova, Boskovic , Knínic a okolí, ze Šitbořic, Brodku u Konice, Brodku u Prostějova, Podivic a Ondratic a Dobrochova, Kojetína, Měrovic, Lipové, Otaslavic a Vranovic a Vincencova, Konice a Jednova a Suchdola a Horního Štěpánova, Boskovic a Knínic, Podolí u Brna a dalších míst.
 • Svátost smíření od 15h.

4. června - neděle - Hlavní pouť

(Hod Boží svatodušní)

 • Mše svaté: 6:15 - 7:30 hod.
 • 9:00 a 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.
 • 14:00 hod. mariánská pobožnost.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice, Sokolnice, Telnice, Kobylnice a dalších míst.
 • Svátost smíření dopoledne.

5. června - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 18:00 hod.

9. června - pátek - Noc kostelů

 • Základní program:
 • Téma: Premonstráti v akci
 • 18:00 hod. - zahajovací mše svatá
  na připomínku budovatelů Křtin - zábrdovických premonstrátů - slouží premonstrátský opat z Nové Říše o. Marian Kosík, asistují spolubratři
 • 19:00 hod. - otevřené prostory
  kostel, kaple Božího milosrdenství, kaple sv. Anny, kůr, kostnice, oboje ambity, Zvonohra zblízka, WC
 • 19:00 hod. - premonstráti v akci
  přítomní otcové a bratři se pomodlí české hodinky, tak jak se je zde jejich předchůdcové modlili latinsky po půl tisíciletí
 • 19:30 hod. - prohlídka s odborným komentářem
  farář vás osobně provede a podá vysvětlení od pramene
 • 20:30 hod. - premonstráti dokončí akci
  při západu slunce uzavřou otcové a bratři premonstráti den večerní zpívanou modlitbou - česky ale stejnými slovy jak se jejich předchůdcové modlili latinsky po půl tisíciletí
 • 20:55 hod. - naši zpívají
  naše Kantila zazpívá v ambitech, začíná při západu slunce
 • 22:00 hod. - ztišení
  lehce osvětlený kostel i oboje ambity nás pozvou ke ztišení, obdivu, osobní a třeba i společné modlitbě

 • Program v Březině:
 • 17:30 hod. - moderní modlitba růžence úvodem
 • 18:15 hod. - Gospel Friends
 • 19:15 hod. - z historie kostela včetně krátkého filmu o jeho stavbě
 • 19:30 hod. - ochutnávka mešního vína
 • 20:50 hod. - píseň bratra Slunce

 • Bližší info k programu v Březině 2017.
 • Bližší info k programu ve Křtinách 2017.
 • Více informací naleznete také na oficiálních stránkách Noci kostelů 2017.
 • Všichni jste srdečně zváni.

11. června - neděle - Župní orelská pouť

(Slavnost Nejsvětější Trojice )

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.
 • Při mši svaté v 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory a poutníky z Pozořic. Poutní mši svatou slouží a káže opat Filip Lobkowicz z Teplé.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr kněžské požehnání.
 • Svátost smíření dopoledne.

18. června - neděle - V. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení podle evangelia a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu
zároveň - neděle - Boží Tělo

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30. Slouží a kážou místní kněží.
 • Po mši svaté v 10:30 hod. bude procesí Božího Těla v obojích ambitech.

24. června - sobota - Hanácká pouť

 • V 7:30 hod. mše svatá.
 • Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.
 • V 18:30 hod. bude mše svatá. Po ní bude následovat světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.

25. června - neděle - Hanácká, Vyškovská a Sloupská pouť

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30 hod. - slouží kněží doprovázející své poutníky
 • Proběhne tradiční předání praporu ze Sloupu.
 • Poutníci: Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice, Lipovec, Kulířov a další.

Přejít na měsíc květen 2017. Přejít na měsíc červenec 2017.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017