en-U NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Poutní chrám prohlášen za Národní kulturní památku

S účinností od 1. července 2008 je Nařízením vlády 170/2008Sb. prohlášen křtinský poutní chrám Národní kulturní památkou.

Tímto prohlášením je tedy završeno velké přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně duchovního správce P. Tomáše Prnky. Kéž tato skutečnost přispěje k prohloubení kulturního významu místa, ale především ať vede k posílení duchovního odkazu předků a je symbolem víry a naděje pro další generace.

V Aktualitách ze dne 30.4.2008 jsme uvedli:
Dne 28. dubna 2008 vyhověla Vláda České republiky návrhu radních Jihomoravského kraje a zařadila křtinský chrám spolu s dalšími 28 kulturními památkami do seznamu Národních kulturních památek ČR. Vyplývá to ze zápisu výsledku jednání Vlády ČR dne 28.4.2008 (bod 7 - pozn. autora) a bylo to potvrzeno ministrem kultury Mgr. Václavem Jehličkou na následné tiskové konferenci.
Pracovnice Ministerstva kultury nám potvrdila, že "Prohlášení uvedených kulturních památek za Národní kulturní památky (Křtiny - bod 6 - pozn. autora) odsouhlasila Vláda na svém jednání dne 28. 4. 2008 . Toto nařízení vlády bude publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti se předpokládá od 1. 7. 2008". Z uvedeného seznamu je patrné, že na jižní Moravě je do něj zařazen jako jediná církevní stavba. Za Národní kulturní památku v Jihomoravském kraji byly ještě uznány Archeologické naleziště Dolní Věstonice a Zámek Slavkov u Brna.
V článku v Blanenském deníku z úterý 29.4. zdůvodnil význam stavby krajský tiskový mluvčí Jiří Klement takto: "Jde o jednu z nejzdařilejších staveb vrcholného baroka ve střední Evropě, od počátku středověku jsou Křtiny doloženy jako poutní místo".

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017