KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Poutní chrám prohlášen za Národní kulturní památku

S účinností od 1. července 2008 je Nařízením vlády 170/2008Sb. prohlášen křtinský poutní chrám Národní kulturní památkou.

Tímto prohlášením je tedy završeno velké přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně duchovního správce P. Tomáše Prnky. Kéž tato skutečnost přispěje k prohloubení kulturního významu místa, ale především ať vede k posílení duchovního odkazu předků a je symbolem víry a naděje pro další generace.

V Aktualitách ze dne 30.4.2008 jsme uvedli:
Dne 28. dubna 2008 vyhověla Vláda České republiky návrhu radních Jihomoravského kraje a zařadila křtinský chrám spolu s dalšími 28 kulturními památkami do seznamu Národních kulturních památek ČR. Vyplývá to ze zápisu výsledku jednání Vlády ČR dne 28.4.2008 (bod 7 - pozn. autora) a bylo to potvrzeno ministrem kultury Mgr. Václavem Jehličkou na následné tiskové konferenci.
Pracovnice Ministerstva kultury nám potvrdila, že "Prohlášení uvedených kulturních památek za Národní kulturní památky (Křtiny - bod 6 - pozn. autora) odsouhlasila Vláda na svém jednání dne 28. 4. 2008 . Toto nařízení vlády bude publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti se předpokládá od 1. 7. 2008". Z uvedeného seznamu je patrné, že na jižní Moravě je do něj zařazen jako jediná církevní stavba. Za Národní kulturní památku v Jihomoravském kraji byly ještě uznány Archeologické naleziště Dolní Věstonice a Zámek Slavkov u Brna.
V článku v Blanenském deníku z úterý 29.4. zdůvodnil význam stavby krajský tiskový mluvčí Jiří Klement takto: "Jde o jednu z nejzdařilejších staveb vrcholného baroka ve střední Evropě, od počátku středověku jsou Křtiny doloženy jako poutní místo".

nahoru

AKTUALITY

Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
Výstava v chrámu
Velikonoční přání
Velikonoční program 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

FARÁŘ:
Mons. Jan Peňáz

tel.: 516 439 189
mobil: 736 529 221
email: penaz.vm@seznam.cz

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
email: cyril10@seznam.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 21. 5. 2017