en-U REKONSTRUKCE V LETECH 1985 - 1989 | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

REKONSTRUKCE V LETECH 1985 - 1989

Opravy v roce 1985

 1. V únoru bylo velmi mrazivé počasí (12. 2. v ambitech -21oC - až kolem -30oC).
 2. Kaple sv. Anny: dokončení fasády kaple sv. Anny, povrchová úprava barvami Akrosil (od června a pak v srpnu) z Rakouska (dar Mezinárodní charity), interiér vymalován, oprava 3 dveří, nová dlažba včetně vstupu do hrobky, na kůru pravá balustráda a nové dveře, elektroinstalace, generální oprava mobiliáře po stránce stolařské, oprava 4 lavic, restaurace sochy sv. Anny.
 3. Betonář v kapli sv. Anny 6. - 17. srpna. Kladení dlažby 21. - 23. 8. - 1 část, 17. 9. - 20. 9. - 2. část.
 4. Hlavní kostel: generální oprava mříže u hl. vchodu (12. 3.) a okování, oplechování, montáž nových dubových dveří s nadsvětlíkem (18. 6. na spálenisku vedle kotelny - 2. a 3. 9. vedle hlavního vchodu. Zvenku pohled po pravé straně).
 5. Dále oprava 2 mříží u sakristie, zazdění 5 oken na kůrech, zasklení do olova 4 barokních oken - oratoře a 3 oválných, dokončení fresky - východní strana, kolaudace 14. 10. - demontáž lešení 7. - 9. 11. 1985, výroba 6 velkých spodních oken a klempířské práce nad oratořemi - polovina od fary, nástup klempířů 27. 5.

nahoru

Opravy v roce 1986

 1. dokončení interiéru kaple sv. Anny - bohoslužby opět 24. 7
 2. tesařské práce v kopuli kostela - Stavba-Brno
 3. stolařské výrobky - 3 okna do věže a 2 oválná okna
 4. zazdění 2 oken na oratoři
 5. 1. etapa fresek nad oratořemi včetně postavení lešení
 6. fasáda v průčelí, montáž lešení - OPS Kroměříž - A. Skácel, Josef Kubáček a Mirek Sozanski - průzkumné práce
 7. na faře - nová krytina - Stavba-Brno, svody, žlaby, oplechování - z mědi - OPS Kroměříž

nahoru

Opravy v roce 1987

 1. Fresky - dokončení západní strany nad hl. oltářem (kolaudace 14. 10., 15. - 17. 10. demontáž lešení za pomoci našich brigádníků - jen 2 lešenáři Miroslav Sazanski a František Ševčík - OPS Kroměříž - již v sobotu v poledne závěr, úklid a v neděli 18. 10. o dušičkové pouti již vše v pořádku. Kostel uvnitř bez lešení.
 2. Oprava ambitů od fary. V červnu demontáž krytiny, g. o. vazby, střední část dle nového architektonického řešení. Tesařské práce prováděla Stavba Brno-Židenice
 3. Klempíři OPS Kroměříž - Jaroslav Klapil - vedoucí skupiny - pokrývali novým měděným plechem, včetně žlabů, kotlíků a svodů.
 4. Zazdívání oken - 2 oválná v prostoru západní kopule - nahoře - Umělecká řemesla vitráž - demontovali barevné okno, provedli generální opravu a opět zamontovali.
 5. 2 barokní okna na oratoři - směrem k faře.
 6. 2 velká - oblouková okna dole v zadním prostoru kostela.
 7. Okna jsou z dubu, zdvojená, dubová, do olova osazená.
 8. Fasáda - zazdění 3 okenic včetně osazení žaluzií (dubová) zazdění 6. - 9. května. Zednické práce, štukatérské (Strašák Vlastimil, Vl. Douša, Roman Petrželka z Uměleckých řemesel) - sochy sv. Augustina a sv. Norberta pasířské práce a pozlacovačské (Umělecká řemesla) - atributy (berla a dvojramenný kříž - nově z mědi).
 9. Povrchová úprava fasády věže - použity barvy Agrosil (Avenarius) dar z Rakouska od Mezinárodní Charity - dovezeno 11. 9. z Brna Kolískova ul. Celnice ČSAD) - množství 400 kg fassadengrund - 1300 kg fasádní).
 10. Mříže - 1 nová, 1 generální oprava k zadním oknům, až při dokončení fasád osadíme.
 11. Elektroinstalace - 1. etapa.
 12. Cymbál - po 7 letech opět bijí cymbály. Větší ulit nový v dílně Petr Manoušek v Praze - Zbraslavi - průměr 763 mm, váha 180 kg, starý, původní váha 65 kg, průměr 580 mm, instalován 17. září, začaly odbíjet v 16.00 hod.
 13. JUDr. Egon Vlach z Prahy věnoval sochu Panny Marie Křtinské, která stála jako pomník na Ústředním hřbitově v Brně. 7. července dovezena z Brna, v ambitech opravena, zatím přes zimu uložena v kapli sv. Anny.
 14. V Bukovince jsme instalovali novou mříž, kterou vykoval Jan Podloučka se synem z Ráječka.

nahoru

Opravy v roce 1988

 1. Restaurování fresek - prostřední kopule - nejnáročnější etapa. Koupili jsme 1 sadu lešení ze Staviv Blansko, ještě lešení z fasády. Restaurátoři: Z. Dobiášová, Vl. Procházka, V. Zemanová a H. Klouda.
 2. Barokní okna 6 kusů - výrobce Stavba Brno Židenice.
 3. Klempířské práce - OPS Kroměříž - Jaroslav Klapil a Pavel Kováč. Dokončení horního ambitu a fasádní klempířské prvky.
 4. Statické zajištění spodního ambitu (vedl Ing. Luděk Navara). Stavba Židenice - nový krov 1/3.
 5. Zakoupena dlažba pro ambity.
 6. Pokračování na průčelí fasády. Demontáž lešení. Zazdění oválného okna v průčelí. Kamenické práce - za vedení Vlastimil Strašák z Vyškova.

nahoru

Opravy v roce 1989

 1. klempířské práce (fasádní prvky a polovina spodního ambitu)
 2. fresky a obraz (utrpení Páně). Dílo UŘ
 3. štukatéři a vitráž
 4. zednické, lešenářské, lešení
 5. řezivo - tesaři - (spodní ambit)
 6. zábradlí u lucerny
 7. hrobka, zasklení oken

Z pozořické farnosti pomáhali otloukat fasádu:

 • 5. 8.: Beneš Alois, Beneš František, Titz Jiří, Ambrož Jiří a Skládaný Petr
 • 12. 8.: Ing. Pavel Dvořáček, Jiří Ondráček, Martin Fišer, Jiří Titz a Marek Titz
 • 19. 8.: Alois Studýnka, Smutný Jan, Konka Karel, Filip Arnošt
 • 2. 9.: Šmerda Stanislav, Alois Studýnka a Josef Brtník

nahoru


Následující kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1990 - 1994
Předchozí kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1980 - 1984

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017