en-U REKONSTRUKCE V LETECH 1990 - 1994 | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

REKONSTRUKCE V LETECH 1990 - 1994

Opravy v roce 1990

 1. Demontáž lešení k severní a západní straně fasády kostela (20. - 21. 4. a 11. 5. a 12. 5.).
 2. Tesaři opravili klenbu v ambitech (26. 2. - 20. 3.).
 3. Zedníci: (14. 5. - 5. 10.) fasáda - zazdění 2 barokních oken.
 4. Klempíři - spodní ambit od 14. 5.
 5. Kameníci - sokl kaple sv. Anny.
 6. Fresky - dokončení střední kopule 18. 7., kolaudace 22,30. Kolaps u benzinových pump - demontáž lešení od 18. 7. - 25. 7. - řada pomocníků.
 7. 2 obrazy ze života Pána Ježíše a Panny Marie (dětství a oslava PJ a PM) zavěšení 16. 8.

nahoru

Opravy v roce 1991

 1. Montáž lešení na jižní straně fasády kostela: ze spáleniska, na oratoř a v ambitě.
 2. Zednické práce: fasáda spodního ambitu z náměstí, horní část fasády z jižní strany kostela.
 3. Štukatéři, kameníci, umělecká řemesla:
  • strop v horním ambitu, restaurování kamenného průčelí spodního ambitu t. j. profilové ostění tří oken, trojích vrat a profilové římsy. Práce zahrnují sejmutí nátěrů a exhalaci, zpevnění povrchu kamene, doplnění chybějících a rozpadávajících částí!
  • na stropě ambitů: keramické pletivo upevnili na kostru (dřevěné bednění) štukové omítky, včetně vytažení žeber a oblouků. Fresky na oratoř (Vl. Procházka a Zl. Dobošová).
 4. Klempířské práce (soukromou firmu vede Jaroslav Klapil), dokončení spodního ambitu, včetně věžky fasádní prvky.
 5. Elektroinstalace - ambit.
 6. Kříž (Schweigl) v kapli sv. Anny (dříve v ambitech).
 7. Stolařské práce 1 dveře.
 8. V měsíci červenci zde 3 týdny pracovalo 10 mládežníků z Belgie (5 chlapců a 5 děvčat).

nahoru

Opravy v roce 1992

 1. Zednické práce - F. Ševčík, Květoslav Doležel, Libor Jarý a Kočár, nástup 12. 5. Dokončení jižní fasády kostela (oratoř a zpovědní část) a za oltářem sv. Barbory, líčení Agrovilem a demontáž lešení, dále severní strana (oratoř a zpovědní část) a ambity od fary (vnější část).
 2. Štukatérské práce (Vlastimil Strašák, Jan Nevídal a Jan Zbořil) - spodní ambit - klenby, pilíře, stěny uvnitř (plocha asi 861 m2) - vtloukání, omítky, barvení.
 3. Prostor před WC kamenické, ostění dveře, okna 2x, vrata - ostění dveří v ambitech 2x, z jižní strany 3 ks a zahájení oprav soklu v ambitech.
 4. Klempíři: 2. 3. v rámci 1. mariánské soboty posvěcen Kříž, do báně vloženy dokumenty (zápisy, mince.... 2 měděné válečky), kříž s bání umístěn na věžičce ambitu. (Byla u toho televize). Fasádní a okenní prvky. Klempířské práce prakticky skončily.
 5. Restaurátoři (Zl. Dobošová a Vl. Procházka) dokončení 1. etapy oratoře, oprava sochy Panny Marie z "poklony" k Adamovu, zlacení fresek (Bohdlík) .
  Oprava kamenné sochy Panny Marie z kapličky u Machačů.

nahoru

Opravy v roce 1993

 1. Zednické práce - ambity - kaple sv. Anny.
 2. Štukatéři (Strašák Vl, Zbořil Jan, Nevídal).
 3. Restaurátoři - prostřední část oratoře, mariánský znak, andílci, 4 obrazy Křížové cesty.
 4. Stavba kaple v Březině. Příprava asi 2 roky. 1. června jsme zahájili stavbu - hlavní dodavatel fa REKO, konstrukce střechy WEBR (dvojitý záklop) zalepenkováno a zaskleno. Zima nás překvapila v polovině listopadu.
 5. 5. 9. uložení základního kamene - velká účast, generální vikář J. Mikulášek

nahoru

Opravy v roce 1994

 1. Fresky: pokračování na oratoři - 4 obrazy Křížové cesty včetně rámů, oprava votivních obrazů.
 2. Mříže v ambitech.
 3. Upraven prostor k hlavnímu schodišti a vstup do hrobky.
 4. Zednické práce - sv. Anna a kaplička.
 5. Kaple v Březině - 21. 8. svěcení zvonu Matka církve - posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, zvon váží asi 100 kg - je z roku 1774, ulil Liborius Martinů z Brna.
  Práce: hotový strop, klempířské práce, římsy, opěrná zeď.

nahoru


Následující kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1995 - 1999
Předchozí kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1985 - 1989

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017