en-U DĚKAN A KŘTINSKÝ FARÁŘ | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DĚKAN A KŘTINSKÝ FARÁŘ (1973-2013) - P. TOMÁŠ PRNKA

P. Tomáš Prnka

P. Tomáš Prnka se narodil 14. 2. 1926 v Uhřicích, okres Hodonín. Gymnázium studoval nejdříve v roce 1938 v Hustopečích u Brna, po přičlenění města do Sudet v Židlochovicích a od roku 1939 na klasickém gymnáziu v Brně. V roce 1945 maturoval.

Na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950 v soukromé biskupské kapli v Brně na Petrově tehdejším brněnským biskupem Dr. Karlem Skoupým. Svěcení probíhalo bez účasti veřejnosti. Od 5. září 1950 do 31. prosince 1953 sloužil jako voják u PTP. Od února do konce května roku 1954 byl kaplanem v Oslavanech a od 1. 6. 1954 kaplanem v Ivančicích. V říjnu a listopadu roku 1958 byl pověřen vedením duchovní správy a farního úřadu ve Zbýšově u Brna. Od 15. 8. 1959 byl kaplanem ve Znojmě u sv. Kříže. Dne 1. 5. 1961 byl ustanoven jako administrátor ad interim ve Zvoli n. Pern. 1. července téhož roku byl jmenován kaplanem na Starém Brně. Od 1. 2. do 1. 5. 1962 působil jako kaplan ad interim ve Valeči a Dalešicích. Od 22. prosince 1964 jako kooperátor a vicarius substitutus Dešná a Nové Sady. Začátkem května přichází zpět na Staré Brno. Od 1. února 1966 ustanoven jako substitutus v Adamově a od 1. 5. téhož roku jako administrátor v Adamově.

Ve čtvrtek na den sv. Mikuláše 6. prosince 1973 byl jmenován administrátorem ve Křtinách. 14. 2. 1976 jmenován konsistorním radou olomoucké arcidiecéze. S platností od 1. října 1978 děkanem blanenského děkanství. Od 15. 11. 1999 je vyvázán z děkanského úřadu. V letech 1997 až 2001 byl též administrátorem v sousedních Babicích. Od 1. 8. 2008 působí nadále ve Křtinách jako farní vikář po boku nového administrátora (faráře) Mons. Jana Peňáze, který byl povolán z děkanství velkomeziříčského.

Pán si otce Tomáše povolal ve věku 87 let dle 29. března 2013 ve 22hod. na Velký pátek. Pán Bůh mu štědře odplať vše, co pro spásu duší a pro křtinský chrám, farnost a bezpočet poutníků mnoha generací tak obětavě dělal.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017