KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

RADOSTNÁ CESTA

Na začátek odkazy na dostupné fotogalerie:

Panně Marii dáváme celou řadu titulů. Některé jsou velmi rozšířené - Panna Maria Sedmibolestná, Růžencová, Pomocnice a další. Jiné jsou méně známé. Mezi ně patří i titul: Panna Maria Sedmiradostná.

Většinou se utíkáme k Bohu a k Panně Marii, když nás něco trápí, máme bolest, starosti. Proto i tolik kostelů a kaplí zasvěcených Panně Marii Bolestné.

Ale máme také přicházet k Bohu a k Panně Marii, když se nám něco podaří. Nejen s bolestí, ale i s radostí. I zde platí: Sdělená radost, dvojitá radost. Svatý Pavel v listě ke Galaťanům vypočítává devatero ovoce Ducha svatého: " Láska, radost, pokoj, .."(Ga ,22) Radost je dar, je třeba o něj prosit.

Svatý František z Assisi se dovedl radovat z každé maličkosti. Františkánská spiritualita si zachovala odkaz svého zakladatele. Součástí tradice františkánského řádu je sedmiradostný růženec. Modlí se jej příležitostně na různých společných pobožnostech řádu (např. v Praze při měsíční rekolekci). K jeho historii se pojí následující vyprávění: Stalo se kolem roku 1420. Jeden zbožný mladík zdobil denně obraz Panny Marie květinami. Když vstoupil do noviciátu, nemohl to dál dělat a ve své prostotě si myslil, že ho Panna Maria zbaví své lásky. Velmi tím trpěl. Měl však zjevení Matky Boží, která mu potvrdila povolání do řádu a žádala, aby jí místo květin denně obětoval 70 zdrávasů, rozdělených na desátky a aby při nich rozjímal o jejich sedmi radostech. Tato pobožnost se brzy rozšířila po celém františkánském světě a byla schválena i papežem.

Sedm radostí se zakládá na zprávách evangelií. Jednotlivá tajemství, radosti, nejsou ustálená, mění se podle toho, která tajemství jsou autorovi právě nejbližší. Pro zdejší záměr byly vybrány následující: 1. Zvěstování Panně Marii, 2. Navštívení, 3. Narození Páně, 4. Tři Králové, 5. Vesel se nebes, Královno, 6. Seslání Ducha svatého, 7. Nanebevzetí a Korunování.

Abychom mohli uskutečnit s Boží pomocí " Radostnou cestu", bylo třeba vybrat vhodné místo. V roce 1321 věnoval Jindřich z Lipé zdejšímu poutními místu les, zvaný " Hora" o rozloze asi 38 ha. Les byl až do roku 1949 veden jako majetek křtinské farnosti. V katastrální mapě je jedna z cest označena " Panáčkova", asi jí zdejší kněží v minulosti procházeli. Cesta má krásné výhledy na kostel i na zdejší městys. Když tudy procházel P. Prnka, napadla ho myšlenka právě zde realizovat umístění symbolů Panny Marie Sedmiradostné. Od myšlenky nebylo daleko k uskutečnění.

Byla zahájena jednání, na kterém se podíleli: Ing. Jaroslav Martínek, CSc - ředitel Školního lesního podniku Křtiny, Jan Procházka, jednatel společnosti Re-Štuk - štukatérství a restaurátorství, Ing. Antonín Šebela, Stavební úřad Nerovnice, Městský úřad Blansko a další. Stavební povolení bylo dáno 8.1.2004. Smlouva o provedení díla byla podepsána 29.1.2004 s tím, že realizace bude dokončena 30.4.2004.

Celé dílo bylo tedy nazváno "Radostná cesta". Má celkem 7 kapliček. Celková délka 355m. Základ každé kapličky byl proveden z betonu do úrovně upraveného terénu o rozměru 60x80 cm. Na základ byly osazeny prefabrikované dílce z umělého pískovce včetně vrchní části s elipsovým výklenkem a sedlovou stříškou. V hřebenu byl osazen monogram Jména Panny Marie. Celková výše kapličky 250 cm, šířka 80 cm a hloubka 60 cm. Reliéfy s vyobrazením jednotlivých radostí o výšce 52 cm a šířce 36 cm navrhl a realizoval P. Pavel Kryl, farář v Tasově.

Žehnání Radostné cesty proběhlo v neděli 29. srpna 2004. Ve 14 hod. se lidé shromáždili v kostele. Po přivítání se všichni vydali na dané místo v lese. Včele průvodu šlo 7 kněží a 5 trubačů - lesníků. Dle odhadu asi 300 lidí. Cesta vede do kopce mezi rodinnými domky. Pobožnost jsme konali dle vydané brožurky. Pořad byl u každé kapličky následující: čtení z Písma sv., modlitba, žehnání a intráda lesních rohů. Následovala píseň a pokračovali jsme k další kapličce. Každou kapličku žehnal jiný kněz a tak se vystřídalo všech 7 přítomných kněží. P. Tomáš Prnka - místní farář, P. Pavel Novotný OPraem., P. Ing. Jiří Adolf Pleskač, P. Václav Novák, P. Alois Weigl, P. ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka a P. Pavel Kryl. Byl přítomen i P. Josef Šiška, farář z Lipovce, ale chůze mu dělala obtíže a tak nemohl celou pobožnost být přítomen.

Zcela náhodou se o žehnání Radostné cesty dozvěděl jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek, který byl se svojí rodinou zde na výletě. S radostí přítomné pozdravil a připojil se k pobožnosti. Dvě krásné vzpomínky jsou uvedeny v Pozdravu ze Křtin 3/2004.

Pobožnost je možné si vykonat i soukromě a na lavičce, u každého zastavení v tichosti promeditovat radostné události ze života Panny Marie. Zároveň si vyprosit, aby i náš život byl radostnou cestou. Radostně jděme skrze Marii k Pánu Ježíši.

To vám vyprošuje a k tomu žehná P. Tomáš Prnka

nahoru

AKTUALITY

Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
Výstava v chrámu
Velikonoční přání
Velikonoční program 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

FARÁŘ:
Mons. Jan Peňáz

tel.: 516 439 189
mobil: 736 529 221
email: penaz.vm@seznam.cz

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
email: cyril10@seznam.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 21. 5. 2017