en-U RADOSTNÁ CESTA | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

RADOSTNÁ CESTA

Na začátek odkazy na dostupné fotogalerie:

Panně Marii dáváme celou řadu titulů. Některé jsou velmi rozšířené - Panna Maria Sedmibolestná, Růžencová, Pomocnice a další. Jiné jsou méně známé. Mezi ně patří i titul: Panna Maria Sedmiradostná.

Většinou se utíkáme k Bohu a k Panně Marii, když nás něco trápí, máme bolest, starosti. Proto i tolik kostelů a kaplí zasvěcených Panně Marii Bolestné.

Ale máme také přicházet k Bohu a k Panně Marii, když se nám něco podaří. Nejen s bolestí, ale i s radostí. I zde platí: Sdělená radost, dvojitá radost. Svatý Pavel v listě ke Galaťanům vypočítává devatero ovoce Ducha svatého: " Láska, radost, pokoj, .."(Ga ,22) Radost je dar, je třeba o něj prosit.

Svatý František z Assisi se dovedl radovat z každé maličkosti. Františkánská spiritualita si zachovala odkaz svého zakladatele. Součástí tradice františkánského řádu je sedmiradostný růženec. Modlí se jej příležitostně na různých společných pobožnostech řádu (např. v Praze při měsíční rekolekci). K jeho historii se pojí následující vyprávění: Stalo se kolem roku 1420. Jeden zbožný mladík zdobil denně obraz Panny Marie květinami. Když vstoupil do noviciátu, nemohl to dál dělat a ve své prostotě si myslil, že ho Panna Maria zbaví své lásky. Velmi tím trpěl. Měl však zjevení Matky Boží, která mu potvrdila povolání do řádu a žádala, aby jí místo květin denně obětoval 70 zdrávasů, rozdělených na desátky a aby při nich rozjímal o jejich sedmi radostech. Tato pobožnost se brzy rozšířila po celém františkánském světě a byla schválena i papežem.

Sedm radostí se zakládá na zprávách evangelií. Jednotlivá tajemství, radosti, nejsou ustálená, mění se podle toho, která tajemství jsou autorovi právě nejbližší. Pro zdejší záměr byly vybrány následující: 1. Zvěstování Panně Marii, 2. Navštívení, 3. Narození Páně, 4. Tři Králové, 5. Vesel se nebes, Královno, 6. Seslání Ducha svatého, 7. Nanebevzetí a Korunování.

Abychom mohli uskutečnit s Boží pomocí " Radostnou cestu", bylo třeba vybrat vhodné místo. V roce 1321 věnoval Jindřich z Lipé zdejšímu poutními místu les, zvaný " Hora" o rozloze asi 38 ha. Les byl až do roku 1949 veden jako majetek křtinské farnosti. V katastrální mapě je jedna z cest označena " Panáčkova", asi jí zdejší kněží v minulosti procházeli. Cesta má krásné výhledy na kostel i na zdejší městys. Když tudy procházel P. Prnka, napadla ho myšlenka právě zde realizovat umístění symbolů Panny Marie Sedmiradostné. Od myšlenky nebylo daleko k uskutečnění.

Byla zahájena jednání, na kterém se podíleli: Ing. Jaroslav Martínek, CSc - ředitel Školního lesního podniku Křtiny, Jan Procházka, jednatel společnosti Re-Štuk - štukatérství a restaurátorství, Ing. Antonín Šebela, Stavební úřad Nerovnice, Městský úřad Blansko a další. Stavební povolení bylo dáno 8.1.2004. Smlouva o provedení díla byla podepsána 29.1.2004 s tím, že realizace bude dokončena 30.4.2004.

Celé dílo bylo tedy nazváno "Radostná cesta". Má celkem 7 kapliček. Celková délka 355m. Základ každé kapličky byl proveden z betonu do úrovně upraveného terénu o rozměru 60x80 cm. Na základ byly osazeny prefabrikované dílce z umělého pískovce včetně vrchní části s elipsovým výklenkem a sedlovou stříškou. V hřebenu byl osazen monogram Jména Panny Marie. Celková výše kapličky 250 cm, šířka 80 cm a hloubka 60 cm. Reliéfy s vyobrazením jednotlivých radostí o výšce 52 cm a šířce 36 cm navrhl a realizoval P. Pavel Kryl, farář v Tasově.

Žehnání Radostné cesty proběhlo v neděli 29. srpna 2004. Ve 14 hod. se lidé shromáždili v kostele. Po přivítání se všichni vydali na dané místo v lese. Včele průvodu šlo 7 kněží a 5 trubačů - lesníků. Dle odhadu asi 300 lidí. Cesta vede do kopce mezi rodinnými domky. Pobožnost jsme konali dle vydané brožurky. Pořad byl u každé kapličky následující: čtení z Písma sv., modlitba, žehnání a intráda lesních rohů. Následovala píseň a pokračovali jsme k další kapličce. Každou kapličku žehnal jiný kněz a tak se vystřídalo všech 7 přítomných kněží. P. Tomáš Prnka - místní farář, P. Pavel Novotný OPraem., P. Ing. Jiří Adolf Pleskač, P. Václav Novák, P. Alois Weigl, P. ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka a P. Pavel Kryl. Byl přítomen i P. Josef Šiška, farář z Lipovce, ale chůze mu dělala obtíže a tak nemohl celou pobožnost být přítomen.

Zcela náhodou se o žehnání Radostné cesty dozvěděl jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek, který byl se svojí rodinou zde na výletě. S radostí přítomné pozdravil a připojil se k pobožnosti. Dvě krásné vzpomínky jsou uvedeny v Pozdravu ze Křtin 3/2004.

Pobožnost je možné si vykonat i soukromě a na lavičce, u každého zastavení v tichosti promeditovat radostné události ze života Panny Marie. Zároveň si vyprosit, aby i náš život byl radostnou cestou. Radostně jděme skrze Marii k Pánu Ježíši.

To vám vyprošuje a k tomu žehná P. Tomáš Prnka

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017